Dau wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad ger Llandeilo

NS4C

Mae dau ddyn wedi marw yn dilyn gwrthdrawiad ger Llandeilo brynhawn dydd Iau.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r digwyddiad ar yr A40 ym Mhentrefelin am tua 12.20, yn dilyn gwrthdrawiad rhwng lori a fan Transit.

Bu farw gyrrwyr y ddau gerbyd, oedd yn 62 a 40 oed, yn y fan a'r lle. 

Cafodd merch ifanc oedd yn teithio yn y lori ei chludo i'r ysbyty gyda hofrennydd ambiwlans awyr fel rhagofal, ond dim ond mân anafiadau oedd ganddi.

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth, ac yn galw ar unrhyw un a fyddai gyda fideo dashcam cyn neu yn ystod y gwrthdrawiad i gysylltu.

Mae'r ffordd bellach wedi ailagor.