Cipolwg ar benawdau'r bore

NS4C

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma ein prif benawdau ar fore dydd Gwener, 9 Gorffennaf.

Plant yn wynebu risg 'isel iawn' o farw o Covid-19

Mae ymchwil newydd yn dangos bod risg "isel iawn" y gallai plant farw o Covid-19, gyda pheryg bod un o bob 500,000 yn marw o'r haint. Mae plant gyda chyflyrau meddygol sydd eisoes yn bodoli, fel clefyd y galon, canser ac anableddau difrifol, â siawns uwch o fod yn ddifrifol wael o'r feirws.

Cyngor yn gwrthod dilyn gorchymyn i hedfan Jac yr Undeb

Mae un o gynghorau'r gogledd wedi dweud na fydd yn cydymffurfio ag "unrhyw orchymyn San Steffan" i chwifio baner Jac yr Undeb o'i adeiladau. Mae cais cynllunio llwyddiannus gan Lywodraeth y DU i arddangos baner enfawr Jac yr Undeb ar ochr adeilad Cyllid a Thollau EM yng Nghaerdydd wedi tanio dadl genedlaethol.

Naw wedi marw mewn damwain awyren yn Sweden

Mae wyth teithiwr a pheilot awyren fechan wedi marw yn Sweden ar ôl i'r awyren blymio i'r ddaear. Digwyddodd y ddamwain ychydig ar ôl i'r awyren DHC-2 Turbo Beaver adael maes awyr Orebro ddydd Iau, medd yr awdurdodau yno.

'Bil ysgaru' Brexit yn uwch na rhagolygol y llywodraeth

Mae "bil ysgaru" Brexit y DU yn uwch na rhagolygon y llywodraeth, yn ôl amcangyfrifon o Frwsel. Mae disgwyl i'r swm fod yn €47.5bn (£40.8bn), gyda rhan gyntaf o'r taliad, €6.8bn, i gael ei gyflwyno erbyn diwedd y flwyddyn. Yn 2018, amcangyfrifodd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol fil Brexit gwerth €41.4bn (£37.1bn), gyda swyddogion llywodraeth y DU yn dweud y byddai'r bil terfynol oddeutu £35-39bn.

Twf o 0.8% i'r economi ym mis Mai

Fe dyfodd economi'r DU 0.8% ym mis Mai medd y Swyddfa Ystadegau Gwladol ddydd Gwener. Er y cynnydd, mae cyfradd Cynnyrch Domestig Gros (GDP) 3.1% yn is na'r cyfnod pan roedd y gyfradd ar ei huchaf cyn y pandemig.

Dilynwch ddatblygiadau diweddaraf ar ap a gwefan Newyddion S4C drwy gydol y dydd.