Ymgyrch yn gobeithio gwarchod Clawdd Offa

Mae ymgyrch newydd wedi ei lansio gyda'r gobaith o warchod Clawdd Offa rhag bygythiadau'r dyfodol.

Mae'r clawdd sy'n dynodi'r ffin rhwng Cymru a Lloegr yn 1,200 mlwydd oed.

Ond, mae pryderon fod y clawdd yn cael ei ddifrodi drwy gymysgedd o esgeulustod, a fandaliaeth mewn rhai achosion.

Fis yma, i ddynodi 50 mlynedd ers i lwybr 177 milltir Clawdd Offa agor, fe fydd yr ymgyrch yn gobeithio codi arian er mwyn atgyweirio rhannau ohono, yn ôl The Guardian.

Darllenwch y stori'n llawn yma.

Llun: puffin11k (drwy Flickr)