Gwaith yn dechrau i adfer tafarn gymunedol yng Ngwynedd

Gwaith yn dechrau i adfer tafarn gymunedol yng Ngwynedd

Newyddion S4C

Mae ymgyrch leol i brynu tafarn gymunedol wedi derbyn goriadau i dafarn Ty'n Llan yn Llandwrog.

Fis diwethaf, cyrhaeddodd y fenter eu targed o werthu dros £400,000 o gyfranddaliadau.

Ar ôl bod ynghau ers 2017 mae'r gwaith o glirio'r ardd o gwmpas y dafarn yng Ngwynedd wedi dechrau.

Yn y tymor hir, mae cynlluniau uchelgeisiol i droi'r adeilad yn siop bentref, caffi, a chanolfan gymunedol yn ogystal â thafarn.

Yn ôl Wyn Roberts, un o aelodau'r pwyllgor, mae'r pandemig wedi amlygu'r angen am hwb cymunedol.

"Dros y flwyddyn a hanner diwethaf ma' gyda Covid, dwi'n meddwl ei fod wedi amlygu pa mor bwysig ydy cael rhywle yng nghanol pentref neu dref fel bo gennym rywle i gyfarfod i gael sgwrs, peint, neu bryd o fwyd efo ffrindiau a theulu.

"Ma' eisiau gwaith ar y to, efallai neud estyniad yn y cefn fel bo gennym ni adnodd werth chweil ar gyfer y gymuned, a hefyd bobl o bellach i ffwrdd hefyd fel cyrchfan i bobl ddod i fwynhau i hunain."

Image
Ty'n Llan
Y gymuned yn dathlu ar ôl derbyn goriadau'r dafarn. Llun: Menter Ty'n Llan

Cyrhaeddodd y gymuned y nod yn gynharach fis Mehefin, gyda'r actor Rhys Ifans wedi cefnogi'r ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol.

Eglurodd aelod arall o'r pwyllgor Angharad Gwyn fod cynlluniau i ail agor yn rhannol yr haf hwn ac y bydd sylw’r pwyllgor nawr yn troi at ddod o hyd i grantiau.

"'Da ni'n gobeithio cynnal digwyddiad lleol i'r pentref yn yr ardd 'ma mewn rhyw bythefnos,” meddai.

"Pedwar can mil oedd y targed, erbyn hanner nos ar y dyddiad cau odda ni di cyrraedd dros bedwar cant chwe deg, felly 'da ni wrth ein boddau.

"Mae o'n bwysig iawn i ni achos ma' hwnna i gyd yn cryfhau ein ceisiadau ni am grantiau ar gyfer adnewyddu'r adeilad hanesyddol yma."