Oedi llacio cyfyngiadau Covid-19 i'r sector lletygarwch yn Iwerddon

The Irish Times

Mae Llywodraeth Iwerddon wedi cyhoeddi eu bod yn oedi'r cynlluniau i lacio'r cyfyngiadau ar fwyta dan do, nes y bydd modd cyflwyno cynllun a fyddai'n galluogi i bobl ddangos eu bod wedi cael y brechlyn.

Yn ôl The Irish Times, mae disgwyl i'r llywodraeth lunio cynllun erbyn 19 Gorffennaf, ond hyd yn hyn, nid oes penderfyniad dros bryd fydd gwasanaethau dan do yn cael ailagor. 

Dywedodd y Taoiseach, Micheál Martin, ei fod yn ymwybodol y byddai llawer o fusnesau wedi eu siomi gan y newyddion ond fod y llywodraeth eisiau sicrhau fod y sector yn gallu parhau ar agor wrth i'r cyfyngiadau gael eu llacio. 

Darllenwch y stori'n llawn yma