Matt Hancock 'eisiau gweld' teithio heb gwarantin ar ôl dau frechiad

Sky News

Mae'n debygol y gallai pobl yn Lloegr sydd wedi derbyn dau ddos o'r brechlyn rhag Covid-19 gael teithio i rai gwledydd heb fod angen cwblhau cyfnod o gwarantin ar ôl dychwelyd.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Matt Hancock, wrth Sky News fod hyn yn rhywbeth mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn gweithio arno ac yn rhywbeth mae Mr Hancock ei hun "eisiau gweld".

Ychwanegodd yr Ysgrifennydd Iechyd fod Llywodraeth y DU yn "gweithio ar gynlluniau i alluogi'r brechlyn i ddychwelyd ychydig o'r rhyddid sydd wedi ei gyfyngu er mwyn cadw pobl yn ddiogel".

Mae disgwyl y bydd cyhoeddiad gan Lywodraeth y DU ddydd Iau ar gamau nesaf  y broses o lacio'r cyfyngiadau teithio yn Lloegr.

Darllenwch fwy ar y stori yma.