Newyddion S4C

Rhybudd melyn am law i siroedd y de ddydd Iau

16/11/2023
Glaw / Ymbarel

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am law trwm ar draws rhannau o dde Cymru. 

Fe fydd y rhybudd mewn grym o 00:00 ddydd Iau ac fe fydd yn parhau tan 18:00 

Gall oedi fod yn debygol ar wasanaethau trên a bws, gyda disgwyl i deithiau gymryd mwy o amser. 

Yn ôl y Swyddfa Dywydd gallai rhai siroedd brofi cawodydd trymion gyda hyd at 40mm o law yn disgyn mewn mannau.

Fe allai gwyntoedd hyd at 50mya gael eu cofnodi hefyd.

Mae'r rhybudd yn effeithio ar y siroedd canlynol: 

 • Abertawe
 • Blaenau Gwent
 • Bro Morgannwg
 • Caerdydd
 • Caerffili
 • Casnewydd
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Merthyr Tudful
 • Penybont
 • Rhondda Cynon Taf
 • Sir Benfro
 • Sir Fynwy
 • Sir Gaerfyrddin
 • Torfaen
   

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.