Newyddion S4C

Cynllun i godi mast ffôn 5G ar wersyll gwyliau yng Ngheredigion, wedi’i dynnu’n ôl

23/10/2023
cei newydd

Mae cynlluniau dadleuol i godi mast ffôn 5G ar un o wersylloedd gwyliau mwyaf Ceredigion wedi eu tynnu'n ôl. 

Roedd Freshwave Facilities Limited eisiau codi mast ac antena ategol 23.14metr o uchder, i roi hwb i signal Vodafone, ym Mharc Gwyliau Quay West, Cei Newydd.

Cafodd 73 o wrthwynebiadau eu cyflwyno yn erbyn y cynlluniau.

Yn ôl yr asiant Rapleys, byddai’r mast yn rhoi hwb i’r signal yn y maes carafanau ac yn caniatáu darpariaeth barhaus o gysylltiadau symudol 3G a 4G i’r ardal gyfagos. 

Byddai hefyd yn darparu gwasanaethau 5G gwell i Vodafone, gan gyflwyno cysylltedd symudol cyflym iawn, yn ôl yr asiant. 

Yn ogystal â thrigolion lleol, roedd Cyngor Tref Cei Newydd hefyd yn gwrthwynebu lleoliad a maint y mast, oherwydd ei fod nepell o gartrefi cyfagos a'i leoliad mewn Ardal Tirwedd Arbennig. Roedd y cyngor o'r farn nad oedd y mast o fudd i'r gymuned ond yn hytrach i ddefnyddwyr y parc yn unig.

Cafodd pedwar sylw ei wneud yn cefnogi'r cynlluniau gan ddweud y byddai'r mast yn gwella derbyniad ffôn.

Ar ôl derbyn adroddiad cynllunio a oedd yn argymell gwrthod y cais, cadarnhaodd yr asiant eu bod yn dymuno tynnu’r cynlluniau yn ôl.

“Mae effaith y datblygiad ar breswylwyr cyfagos yn ddofn oherwydd nifer y gwrthwynebiadau a dderbyniwyd i’r cais,” meddai’r adroddiad.

Llun: LDRS

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.