Gyrrwyr tacsis wedi’u 'anghofio' yn Eryri

Gyrrwyr tacsis wedi’u 'anghofio' yn Eryri

ITV Cymru

Mae busnesau tacsi yng Ngwynedd yn ddig bod rhaid iddyn nhw gystadlu yn erbyn bysiau gwennol am gerddwyr o’r Wyddfa.

Daw hyn ar ôl i wasanaeth bysiau Sherpa gael ei ymestyn er mwyn mynd i’r afael â’r cynnydd mewn ymwelwyr yn y parc cenedlaethol.

Mae busnes CK Cabs yn Llanberis yn cyhuddo Cyngor Gwynedd o anghofio amdanynt drwy beidio darparu mannau penodol i dacsis barcio.

Mae'r cyngor yn dweud eu bod am gyd-weithio a chwmnïau tacsi'r ardal.

Ar hyn o bryd, mae tacsis yn gorfod parcio ar linellau dwbwl neu mewn mannau i fysiau, gan wynebu risg o gael dirwy.

Yn gynharach eleni, cafodd mannau parcio tacsis eu torri o chwech i ddau ym Mhen y Pass, er mwyn gwneud lle i fwy o fysiau.

Yn ôl perchennog CK Cabs, Colin Frazer Owen, mae hyn yn dangos bod gyrrwyr tacsis yn cael eu hanwybyddu.

“Mae arian yn cael ei daflu at fysiau gwennol heb ystyried yr effaith ar wasanaethau tacsis.

“Nid yw pawb eisiau mynd ar fws i’r Wyddfa. Maent yn gallu bod yn llawn ac yn anaddas ar gyfer pobl anabl”.

Mae’n ystyried gyrrwyr tacsis fel “achubwyr mynydd ychwanegol” gan eu bod yn helpu cerddwyr sydd ar goll yn aml.

Sefydlodd y cwmni gyda Kevin Edwards yn 2009 ar ôl clywed mai parcio a thrafnidiaeth oedd prif bryder cerddwyr yr Wyddfa.

Tyfodd y busnes dros y blynyddoedd, tan y cyfnod clo.

Wrth i reolau lacio a pharcio yn Llanberis a Phen y Pass droi’n fwy o broblem, mae’r cwmni’n ceisio annog pobl i fwcio ymlaen llaw.

“Mae hyn yn ein hatal rhag ehangu’r busnes a darparu gwahaniaeth i’r ardal, yn ogystal â chyflogi llai o yrrwyr lleol,” meddai Mr Owen.

Yn ôl Cyngor Gwynedd, maent am “weithio gyda busnesau tacsi er mwyn cynnig trafnidiaeth gynaliadwy a fforddiadwy i ymwelwyr".

Ychwanegodd llefarydd: “Mae isadeiledd mewn lle i dacsis yn Llanberis a Nant Gwynant, lle gall gyrrwyr bigo teithwyr o fannau preifat a chyhoeddus.”

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn dweud eu bod nhw’n “edrych ar y sefyllfa ym Mhen y Pass” gyda’r bwriad o gynnal ymgynghoriad ehangach yn yr Hydref.