Prif Weinidog Pakistan: Angen ymchwiliad i wrthdrawiad trenau angheuol

Al Jazeera

Mae Prif Weinidog Pakistan, Imran Khan, wedi galw am ymchwiliad cynhwysfawr yn dilyn gwrthdrawiad trenau angheuol.

Mae o leiaf 33 o bobl wedi eu lladd ar ôl i ddau drên cyflym daro'i gilydd yn agos i dref Dharki yn ne Pakistan.

Mae'r gwaith o geisio dod o hyd i bobl sydd wedi goroesi'r gwrthdrawiad yn parhau ddydd Llun, yn ôl Al Jazeera.

Darllenwch y manylion yn llawn yma.

Llun: Fforwm Economaidd y Byd (drwy Flickr)