Boris Johnson i alw ar y G7 i frechu'r byd erbyn diwedd 2022

Evening Standard

Bydd Prif Weinidog y DU yn galw ar gyd-arweinwyr y G7 i addo brechu poblogaeth y byd yn erbyn Covid-19 erbyn diwedd 2022.

Gydag arweinwyr yn paratoi i gwrdd yng Nghernyw ddydd Gwener ar gyfer y gynhadledd, mae Boris Johnson yn bwriadu defnyddio'r cyfle i erfyn ar ei gyfoedion byd-eang i "godi i her fwyaf yr oes wedi'r rhyfel".

Bydd yn eu hannog i roi stop ar y pandemig trwy sicrhau y bydd pawb yn y byd yn gallu cael pigiad o fewn y 18 mis nesaf.

Mae Llywodraeth y DU wedi wynebu cwestiynau ynghylch eu rhoddion o frechlynnau i Covax, sef y cynllun sy'n cael ei gefnogi gan y Cenhedloedd Unedig sy'n anelu at sicrhau bod brechlynnau ar gael i wledydd incwm isel, meddai Evening Standard.

Ysgrifennodd ASau a chyfoedion at Mr Johnson yr wythnos diwethaf yn ei annog i ddilyn ôl troed gwledydd fel yr Almaen, Ffrainc a’r Eidal sydd wedi ymrwymo i roi o leiaf 100 miliwn dos o frechlynnau Covid-19 cyn diwedd y flwyddyn.

Yn y cyfamser, dywedon nhw mai ond brechlynnau dros ben oedd y DU wedi addo eu rhoi. 

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd ddydd Gwener y byddai’r DU yn ceisio rhoi dosau sbâr yn dilyn addewid y Llywodraeth a wnaed ym mis Chwefror ond nad oedd unrhyw rai ar gael ar hyn o bryd.

Darllenwch y stori'n llawn yma.