Newyddion S4C

Y Sŵn yn arwain enwebiadau gwobrau Bafta Cymru 2023

06/09/2023
S4C

Ffilm Y Sŵn, sy'n adrodd hanes safiad Gwynfor Evans a'r frwydr i sefydlu sianel S4C sydd yn arwain rhestr enwebiadau Bafta Cymru eleni.  

Wedi’i hysgrifennu gan Roger Williams a’i chyfarwyddo gan Lee Haven Jones, mae hi wedi derbyn saith o enwebiadau yn cynnwys y categori Ffilm.  

Mae’r rhaglen ffeithiol, Stori’r Iaith ar S4C, sy’n dilyn taith enwogion fel Alex Jones ac Elis James wrth ddarganfod mwy am hanes yr iaith Gymraeg hefyd wedi derbyn pump o enwebiadau. Mae Gruffydd Sion Rees wedi’i enwebu ar gyfer y wobr cyfarwyddo testun ffeithiol ar gyfer Stori'r Iaith. 

Gyda chynyrchiadau Cymraeg yn flaenllaw ar y rhestr, cyflwynwyr ar raglenni S4C yw'r holl enwebiadau yng nghategori Y Cyflwynydd. 

Y cyflwynwyr sydd wedi eu henwebu yw Lisa Jên a Sean Fletcher ar gyfer y gyfres Stori’r Iaith (Rondo Media /S4C) yn ogystal â Chris Roberts ar raglen Chris a’r Afal Mawr. (Cwmni Da /S4C) ac Emma Walford a Trystan Ellis-Morris ar gyfer Prosiect Pum Mil. (Boom Cymru/S4C)  

Alex Jones fydd yn cyflwyno’r Seremoni Gwobrau: “Rwyf wrth fy modd i fod yn cyflwyno Gwobrau BAFTA Cymru eleni eto ac i ddathlu’r holl gynyrchiadau ffilm a theledu sy’n cael eu cynhyrchu yng Nghymru,” meddai.

“Mae bod yn rhan o ddigwyddiad sy’n hyrwyddo a dathlu'r holl dalent a chreadigrwydd gwych sy’n dod allan o’m mamwlad bob amser yn bleser.

“Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi cael eu henwebu ac edrychaf ymlaen at gael eich cwmni ar y noson.”

‘Dathlu rhagoriaeth’

Mae’r actor Graham Land wedi’i enwebu am ei rôl fel Les yn y gyfres ddrama, Dal y Mellt. Dyma'r tro cyntaf iddo derbyn enwebiad yn y categori perfformio.

Ar ôl cael ei darlledu ar S4C, mae’r gyfres ar wasanaeth ffrydio Netflix gyda’r teitl ‘Rough Cut’, a dyma'r tro cyntaf i gynhyrchiad iaith Gymraeg yn unig gael ei ddangos ar y platfform hwnnw.

Mae Owain Arthur, Rhis Ifans a Taron Egerton hefyd yn ymddangos yng nghategori’r actor gorau.

Mae’r actores o Gaerdydd, Rakie Ayola, yng nghategori'r actores – a hithau eisoes wedi derbyn un o brif anrhydeddau'r byd teledu, sef Tlws Sîan Phillips BAFTA Cymru.

Mae Ruth Wilson a Katy Wix hefyd wedi’u henwebu ar gyfer gwobr yr actores, a hynny wrth ochr Eiry Thomas.

Dywedodd Cadeirydd BAFTA Cymru, Angharad Mair: Gyda gwaith cynhyrchu ffilm a theledu o Gymru yn cyrraedd pob cwr o’r byd, mae nodi, dathlu a hyrwyddo ein talent a chreadigrwydd yn bwysicach nag erioed.

“Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweld twf aruthrol yn y sectorau creadigol yma yng Nghymru ac mae wedi bod yn wych gweld cynnydd yn nifer y lleoliadau a chynyrchiadau Cymreig ar y sgrin yn rhyngwladol ac yn fyd-eang.

“Nod Gwobrau BAFTA Cymru yw dathlu rhagoriaeth ar draws y diwydiannau sgrin, ac fel Cadeirydd BAFTA Cymru, rwy’n hynod o falch ac yn llawn cyffro i weld pa berlau creadigol fydd yn rhagori yn ystod Gwobrau Cymru eleni. Llongyfarchiadau gwresog i bawb sydd wedi cael eu henwebu.”

Dywedodd Llinos Griffin-Williams Prif Swyddog Cynnwys S4C: "Llongyfarchiadau mawr i bawb a gafodd eu henwebu eleni ar gyfer gwobr BAFTA Cymru 2023.

“Dwi mor falch o lwyddiant cynnwys S4C gan ei fod yn dangos y talent, creadigrwydd a gwaith caled y sector greadigol yng Nghymru a’r holl gwmnïau cynhyrchu sy’n cyfrannu cynnwys ar ein cyfer.

“Pob lwc i bawb sydd wedi cael eu henwebu yn seremoni wobrwyo fis nesaf.”

Bydd seremoni Bafta Cymru 2023 yn cael ei chynnal yn yr ICCW yng Nghasnewydd am y tro cyntaf erioed, ar 15 Hydref.

Yr Enwebiadau

Dyma'r rhestr lawn ar gyfer enwebiadau Bafta Cymru 2023. 

ACTOR 

GRAHAM LAND Dal Y Mellt - Vox Pictures / S4C

OWAIN ARTHUR The Lord Of The Rings: The Rings of Power - Amazon Studios / Amazon Prime Video

RHYS IFANS House of The Dragon - HBO / 1:26 Pictures / Bastard Sword / GRRM Productions / Sky Atlantic

TARON EGERTON Black Bird – Apple Studios / Apple TV+

ACTORES

EIRY THOMAS Y Sŵn - Swnllyd

KATY WIX Big Boys - Roughcut TV / Channel 4

RAKIE AYOLA The Pact - Little Door Productions / BBC One Wales 

RUTH WILSON His Dark Materials – Bad Wolf / BBC iPlayer

CYMRU TORRI DRWODD

EMILY MORUS-JONES Diomysus: More than Monogamy - BBC Wales & Emily Morus-Jones Production / BBC Three

ISSA FARFOUR Wales this Week and Wales at Six - ITV Cymru Wales

MARED JARMAN How This Blind Girl.. – Boom Cymru / BBC Two

RHAGLEN BLANT

GWRACH Y RHIBYN – Boom Cymru / S4C

MABINOGIOGI - Boom Cymru / S4C

Y GOLEUDY – Boom Cymru / S4C

DYLUNIO GWISGOEDD

JO THOMPSON Save The Cinema - Future Artists Entertainment Ltd / Sky Cinema 

SARAH YOUNG Willow - Lucasfilm Ltd. / Disney+

SIÂN JENKINS Dream Horse - Film 4 Productions / Topic Studios / Ffilm Cymru Wales / Ingenious Media / Raw TV / Popara Films / Warner Bros.

CYFARWYDDWR: FFEITHIOL

CHLOE FAIRWEATHER Scouting for Girls: Fashion's Darkest Secret – The Guardian / Wonderhood Studios / Sky Studios / Sky Documentaries 

CLARE STURGES Charlie Mackesy: The boy, the Mole, the Fox, the Horse and Me - Salon Charlie Ltd / BBC Two

DYLAN WYN RICHARDS Greenham - Teledu Tinopolis Cymru Cyf / S4C

GRUFFYDD SION REES Stori'r Iaith – Rondo Media / S4C 

CYFARWYDDWR: FFUGLEN

ISABELLA EKLÖF Industry – Bad Wolf / BBC iPlayer 

LEE HAVEN JONES Y Sŵn - Swnllyd

RICHARD STODDARD Brassic - Calamity Films / Sky Max

SALLY EL HOSAINI The Swimmers – Working Title / Netflix 

GOLYGU: FFEITHIOL

GWYN JONES Italia 90 - Four Weeks that Changed the World - Blast! Films / Sky Documentaries 

JOHN GILLANDERS & DAFYDD HUNT Stori'r Iaith - Rondo Media / S4C

RHYS AP RHOBERT Greenham - Teledu Tinopolis Cymru Cyf / S4C

SION AARON Chris a'r Afal Mawr – Cwmni Da / S4C

GOLYGU: FFUGLEN

DAFYDD HUNT Yr Amgueddfa – Boom Cymru / S4C

JOHANNES HUBRICH The Lazarus Project - Urban Myth Films / Sky Max 

KEVIN JONES Y Sŵn - Swnllyd

MALI EVANS Y Golau / The Light in the Hall - Triongl / Duchess Street / S4C

RHAGLEN ADLONIANT

CHRIS A'R AFAL MAWR - Cwmni Da / S4C

GOGGLEBOCS CYMRU - Cwmni Da / Chwarel / S4C

LUKE EVANS: SHOWTIME! – Afanti / BBC Two

STEREOPHONICS LIVE IN CARDIFF: WE'LL KEEP A WELCOME – BBC Studios / BBC One 

CYFRES FFEITHIOL

A SPECIAL SCHOOL - Slam Media / BBC One Wales

GREENHAM - Teledu Tinopolis Cymru Cyf / S4C

STORI'R IAITH - Rondo Media / S4C

THE DISAPPEARANCE OF APRIL JONES - Blast! Films / Channel 4 

FFILM NODWEDD/DELEDU

DONNA - Truth Department / Films de Force Majeure

FIVE DATES - Wales Interactive / Good Gate Media

Y SŴN - Swnllyd

NEWYDDION A MATERION CYFOES 

BBC WALES INVESTIGATES; WELSH RUGBY UNDER THE SPOTLIGHT - BBC Cymru Wales / BBC One wales

COUNTY LINES - ITV Cymru Wales / S4C

LLOFRUDDIAETH LOGAN MWANGI - Multistory Media Cymru / ITV Studios / S4C

Y BYD AR BEDWAR: COST CWPAN Y BYD QATAR - ITV Cymru Wales / S4C

FFOTOGRAFFIAETH FFEITHIOL

CHRISTIAN CARGILL Heart Valley - The New Yorker / Dalmatian Films / BBC Two Wales

PAUL JOSEPH DAVIES Greenham - Teledu Tinopolis Cymru Cyf / S4C

SAM JORDAN-RICHARDSON Our Lives - Born Deaf Raised Hearing – On Par Productions / BBC One 

FFOTOGRAFFIAETH A GOLEUO: FFUGLEN

BJORN BRATBERG The Feast / Gwledd - Sgrech

BRYAN GAVIGAN Y Sŵn - Swnllyd

DAVID JOHNSON His Dark Materials – Bad Wold /BBC iPlayer

SERGIO DELGADO The Pact – Little Door Productions / BBC One Wales 

CYFLWYNYDD

CHRIS ROBERTS Chris a'r Afal Mawr – Cwmni Da / S4C

EMMA WALFORD & TRYSTAN ELLIS-MORRIS Prosiect Pum Mil – Boom Cymru / S4C

LISA JÊN Stori'r laith – Rondo Media / S4C

SEAN FLETCHER Stori'r Iaith – Rondo Media / S4C

DYLUNIO CYNHYRCHIAD

DAFYDD SHURMER Y Sŵn - Swnllyd

DANIEL TAYLOR Dream Horse – Film 4 Productions / Topic Studios / Ffilm Cymru Wales / Ingenious Media / Raw TV / Popara Films / Warner Bros.

JOEL COLLINS His Dark Materials – Bad Wolf / BBC iPlayer

JONATHAN HOULDING Save The Cinema – Future Artists Entertainment Ltd / Sky Cinema

FFILM FER

CARDIFF - The Festivals Company

HEART VALLEY - The New Yorker / Dalmatian Films / BBC Two Wales

INNER POLAR BEAR - Gritty Realism Productions

NANT - Strike Pictures – 4oD

RHAGLEN DDOGFEN SENGL

BLOOD, SWEAT AND CHEER - Little Bird Films / BBC Three

BROTHERS IN DANCE : ANTHONY AND KEL MATSENA - BBC Studios / BBC Two Wales

JASON AND CLARA - IN MEMORY OF MAUDIE - ITV Cymru Wales / ITV1

SPIKE MILLIGAN: THE UNSEEN ARCHIVE – Yeti / Sky Arts 

SAIN

SOUND TEAM Industry – Bad Wolf / BBC iPlayer

SOUND TEAM The Feast / Gwledd - Sgrech

SOUND TEAM The Rising – Sky Studios / De Mensen / Sky Max

DRAMA DELEDU

CASUALTY - BBC Studios / BBC One 

THE LAZARUS PROJECT - Urban Myth Films / Sky Max

PERSONA - Cwmni Da / S4C

AWDUR

JOE BARTON The Lazarus Project - Urban Myth Films / Sky Max

PETE MCTIGHE The Pact - Little Door Productions / BBC One 

ROGER WILLIAMS Y Sŵn - Swnllyd

RUSSELL T DAVIES Nolly – Quay Street Productions / ITVX

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.