RNLI yn achub merch fach oddi ar arfordir Y Rhyl

RNLI yn achub merch fach oddi ar arfordir Y Rhyl

NS4C

Cafodd merch fach ai hachub gan yr RNLI oddi ar arfordir Y Rhyl ddydd Llun wedi iddi fynd i drafferthion mewn dingi.

Cafodd ei thynnu rai cannoedd o fetrau i'r môr oddi ar Fae Cinmel ond llwyddodd i aros ar y dingi.

Roedd teulu'r plentyn wedi defnyddio llinyn diogelwch ond wnaeth y llinyn dorri, gyda'r dingi'n drifftio ymhellach i'r môr.

Daeth y criw o'r RNLI a chasglu'r ferch a'r dingi a'u dychwelyd yn ddiogel at deulu'r ferch a oedd yn aros wrth y lan.

Dywed yr RNLI fod gwyntoedd arfordirol a llanw uchel wedi achosi cryn anawsterau gyda theganau, cychod a pheli gwynt yn cael eu cario gan y dŵr yn gyson.

Cafodd y criw eu galw i ddau ddigwyddiad o'r fath am 13:22 a 13:47 wedi galwadau brys i ganolfan gwylwyr y glannau yng Nghaergybi.

Dychwelodd criw'r bad achub i'r orsaf erbyn 14:20.

Lluniau: RNLI