Achos llys Hillsborough yn dod i ben heb ganlyniad

The Independent

Mae achos llys yn erbyn dau gyn-heddwas a chyfreithiwr oedd wedi eu cyhuddo o newid datganiadau i’r heddlu wrth gyflwyno tystiolaeth i ymchwiliad i drychineb Hillsborough wedi dod i ben heb ganlyniad.
 
Cafodd y tri eu cyhuddo o geisio dileu beirniadaeth o Heddlu De Swydd Efrog yn dilyn y drychineb nôl yn 1989, pan fu 96 o bobl farw.

Roedd y cyn brif arolygydd Donald Denton, y cyn dditectif Alan Foster, a Peter Metcalf, cyfreithiwr i Heddlu De Swydd Efrog ar y pryd, yn gwadu gwyrdroi cwrs cyfiawnder. 

Daeth yr achos i ben heb ganlyniad wedi i’r Ustus William Davies ddyfarnu nad oedd yn addas i’r rheithgor ei ystyried am nad oedd digon o dystiolaeth yn erbyn y tri i barhau gyda'r erlyniad. 

Darllenwch y stori'n llawn yma.