Newyddion S4C

Llwyfan Eurovision

Atal Arlywydd Zelensky rhag areithio ar noson olaf yr Eurovision

NS4C 12/05/2023

Mae Gwlad Pwyl, Awstralia a Cyprus wedi cymhwyso ar gyfer rownd derfynol cystadleuaeth yr Eurovision Song Contest eleni, wrth iddi ddod i’r amlwg bod Arlywydd Wcráin, Volodymyr Zelensky, wedi’i rwystro rhag gwneud anerchiad ar y noson olaf.

Roedd 16 o wledydd yn cystadlu nos Iau am y 10 safle oedd yn weddill yn y ornest yn Lerpwl ddydd Sadwrn.

Roedd y rhai a enillodd hefyd yn cynnwys Albania, Estonia, Gwlad Belg, Awstria, Lithwania, Armenia a Slofenia.

Ond methodd Gwlad Groeg, Denmarc, Georgia, Gwlad yr Iâ, San Marino a Romania gyrraedd y rownd derfynol.

Daw hyn wrth i’r Undeb Darlledu Ewropeaidd (EBU), sy’n cynhyrchu’r ornest, ddweud ei fod wedi gwrthod cais Mr Zelensky i annerch cynulleidfa’r digwyddiad ddydd Sadwrn.

Mae’r gystadleuaeth yn cael ei chynnal eleni yn y DU gan y BBC ar ran Wcráin sydd wedi’i hysgwyd gan ryfel.

Wcráin oedd yn fuddugol yn Turin y llynedd yn dilyn ton o gefnogaeth gan y cyhoedd sy’n pleidleisio.

Dywedodd datganiad gan yr EBU: “Mae’r Eurovision Song Contest yn sioe adloniant ryngwladol ac wedi’i llywodraethu gan reolau ac egwyddorion llym sydd wedi eu sefydlu ers ei chreu.

“Fel rhan o’r rhain, un o gonglfeini’r gystadleuaeth yw natur anwleidyddol y digwyddiad.

“Mae’r egwyddor hon yn gwahardd y posibilrwydd o wneud datganiadau gwleidyddol neu debyg fel rhan o’r ornest.

“Yn anffodus ni ellir caniatáu cais Mr Zelensky i annerch y gynulleidfa yng Nghystadleuaeth Cân Eurovision, er ei fod wedi’i wneud gyda bwriadau canmoladwy, gan y byddai yn groes i reolau’r digwyddiad.”

Nododd yr EBU fod 11 artist o Wcráin, gan gynnwys enillwyr y llynedd, Cerddorfa Kalusha, yn perfformio a bod 37 o leoliadau o amgylch Wcráin hefyd yn cael eu dangos.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.