Newyddion S4C

Safle y ddamwain

Dyn i wynebu achos llys wedi'i gyhuddo o lofruddio dosbarthwr parseli gyda'i fan ei hun

NS4C 10/05/2023

Bydd dyn yn wynebu'r llys yn hwyrach eleni wedi ei gyhuddo o lofruddio dosbarthwr parseli gyda'i fan ei hun ar Ffordd y Gogledd, Caerdydd.

Fe wnaeth Christopher Elgifari, 31, ymddangos o flaen Llys y Goron yng Nghasnewydd ddydd Mercher wedi ei gyhuddo o lofruddio Mark Lang.

Bu farw Mark Lang, 54 oed o ardal Cyncoed yn Ysbyty Athrofaol Cymru bythefnos wedi iddo gael ei lusgo dan y fan ar 28 Mawrth.

Roedd yn dosbarthu parseli yn ardal Cathays pan gafodd ei fwrw gan ei fan ei hun am 12:49.

Yn dilyn marwolaeth Mr Lang, cafodd Elgifari ei gyhuddo o'i lofruddio.

Fe wnaeth Elgifari, sydd yn byw yng Nghwrt yr Esgid, Aberdâr, gadarnhau ei enw, ei ddyddiad geni a'i gyfeiriad yn y llys ddydd Mercher.

Dywedodd y barnwr Daniel Williams y bydd Elgifari yn wynebu achos llys a fydd yn para pythefnos i dair wythnos ar 25 Medi. Bydd gwrandawiad pellach yn cael ei gynnal ar 24 Mai.

Fe fydd Elgifari yn cael ei gadw yn y ddalfa nes hynny.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.