Ffermwyr yn ofni effaith ‘drychinebus’ cytundeb masnach ag Awstralia

Ffermwyr yn ofni effaith ‘drychinebus’ cytundeb masnach ag Awstralia

Mae’r diwydiant amaeth yng Nghymru wedi rhybuddio y byddai rhoi mynediad di-dariff i Awstralia ar gyfer marchnadoedd y Deyrnas Unedig yn cael effaith “drychinebus” ar eu bywoliaeth. 

Ar hyn o bryd mae tariff wedi’i osod sy’n golygu fod cig eidion a chig oen o Awstralia yn ddrytach i’w prynu yn y Deyrnas Unedig – ond fe all hynny i gyd newid wrth i Lywodraeth y DU ag Awstralia barhau i drafod cytundeb masnach. 

Mae amaethwyr yn dadlau fod angen atal mewnforion rhatach o Awstralia a gwarchod safonau cynhyrchu bwyd Prydain. 

Fe wnaeth y Prif Weinidog, Boris Johnson, amddiffyn y cynllun yn Nhŷ’r Cyffredin ddydd Mercher – ond mae Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, yn bwriadu codi’r pryderon mewn cyfarfod gydag un o weinidogion Michael Gove.