Newyddion S4C

Lily Beau Conway

'Diffyg cynrychiolaeth' pobl ddu mewn straeon teledu medd actores

ITV Cymru 23/02/2023

Mae un actores yn dweud fod diffyg straeon ar y teledu sy’n adrodd profiadau pobl ddu yng Nghymru, er bod cynrychiolaeth pobl ddu o fewn y celfyddydau wedi gwella.

Wrth drafod amrywiaeth o fewn darlledu yng Nghymru, dywedodd yr actores Lily Beau Conway fod angen gwneud mwy i adrodd straeon sy’n cynrychioli pobl ddu yng Nghymru. 

“Mae pethau yn bendant yn newid. Mae yna fwy o gymeriadau du yn ymddangos, a mwy o fenywod, ond mae yna fwlch mawr o ysgrifennwyr du," meddai. 

“‘Dyn ni’n ffitio mewn i straeon ar hyn o bryd - dwi’n edrych ymlaen i gael straeon sy’n cael eu haddasu i adrodd profiadau pobl ddu yng Nghymru.”

Mae Lily yn chwarae rhan un o dri cymeriad ffuglennol yn y ffilm newydd ‘Y Sŵn’ sy’n adrodd hanes y frwydr i sefydlu S4C, ar ôl i Lywodraeth y DU wneud tro pedol ar eu haddewid i sefydlu sianel Gymraeg.

Wrth siarad am ei rôl yn y ffilm, dywedodd Lily: “Dwi byth yn gweld pobl fel fi yn hanes Cymru a hanes yr iaith ar y teledu.

"Does dim llawer o bobl ddu fel arfer yn rhan o’r stori. Felly, mae hi’n rili neis teimlo fel ein bod ni’n gallu bod yn rhan o’r hanes, oherwydd roedden ni yna.”

Fe wnaeth S4C ddathlu ei phenblwydd yn 40 mlwydd oed fis Tachwedd y llynedd. Cafodd y sianel ei sefydlu wedi’i gyn arweinydd Plaid Cymru, Gwynfor Evans, fygwth ymprydio i farwolaeth os nad oedd sianel Gymraeg am gael ei chreu yn 1979.

Bydd ‘Y Sŵn’, sydd wedi’i hysgrifennu gan Roger Williams ac wedi’i chyfarwyddo gan Lee Haven Jones ar gael i’w gwylio mewn sinemâu o 13 Mawrth.

Mewn ymateb, dywedodd Prif Swyddog Cynnwys S4C, Llinos Griffin Williams, fod cynrychiolaeth yn "bwysig" i'r sianel. 

"Mae ymrwymiad hirdymor gan y sianel i greu cyfleon i adrodd straeon pobl ddu drwy ein cynnwys a darganfod talent a lleisiau newydd du.

"Rydym yn cydweithio a’r sector cynhyrchu i gomisiynu rhaglenni sydd yn adlewyrchu cymunedau a straeon pobl ddu ac i wella cynrychiolaeth tu ôl y camera o ran cynhyrchwyr, cyfarwyddwyr ac ysgrifenwyr.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.