Mark Drakeford: Plant i dderbyn brechlyn Covid-19 ‘yn hwyrach eleni’

ITV Cymru

Mae Prif Weinidog Cymru wedi dweud y gall plant yng Nghymru dderbyn brechlyn Covid-19 “yn hwyrach eleni”.

Yn siarad ar raglen Sharp End ITV Cymru, dywed Mark Drakeford fod rhai o’r brechlynnau wedi’u trwyddedu ar gyfer plant mor ifanc â 12 oed mewn rhai gwledydd.

Mae Mr Drakeford yn cadarnhau fod Llywodraeth Cymru yn cadw llygad ar y sefyllfa a’i fod yn gobeithio gallu cynnig y brechlyn i ddisgyblion ysgol uwchradd.

Mae Lloegr eisoes wedi cyhoeddi y bydden nhw’n cynnig y brechlyn i ddisgyblion ysgol uwchradd o fis Medi ymlaen dan gynllun newydd y Gwasanaeth Iechyd.

Mae profion brechlyn Pfizer ar gyfer plant rhwng 12 a 15 oed wedi arddangos effeithlonrwydd o 100% yn erbyn y feirws.

Darllenwch y stori’n llawn yma.