Newyddion S4C

Ffermwr wedi marw a’i fab yn ddifrifol wael wedi digwyddiad ger Machynlleth

Ffermwr wedi marw a’i fab yn ddifrifol wael wedi digwyddiad ger Machynlleth

NS4C 19/02/2023

Mae ffermwr wedi marw ac mae ei fab yn yr ysbyty yn dilyn digwyddiad ar fferm ger Machynlleth ym Mhowys ddydd Gwener.

Bu farw Iwan Evans a chafodd ei fab Dafydd anafiadau difrifol yn y ddamwain ar fferm Cleiriau Isaf yn Aberhosan.

Mae'r mab, Dafydd Evans, sydd yn ei 40au, yn derbyn triniaeth yn Ysbyty Brenhinol Stoke. Deallir nad yw ei fywyd mewn perygl.

Roedd y gwasanaethau brys gan gynnwys y gwasanaethau tân ac ambiwlans wedi mynd i'r fferm.

Dywedodd y Cyngor Iechyd a Diogelwch eu bod nhw hefyd wedi ymweld â’r fferm a bod ymchwiliad yn parhau.

Dywedodd y cynghorydd lleol Elwyn Vaughan: "Mae hyn yn sioc ac yn fraw o glywed y newyddion ac yn dristwch mawr i’r gymuned amaethyddol gyfan sy’n glos iawn ac yn ddios fydd yn rhoi cefn i’r teulu yn ystod y dyddiau a’r wythnosau nesaf.  

"Hen deulu amaethyddol lleol, yn weithgar yn lleol ac wrth gwrs Dafydd y mab yn aelod o’r cyngor cymuned ac ati yn weithgar yn ei gymuned, yn aelod o gôr Machynlleth ac felly yn adnabyddus iawn trwy’r ardal gyfan."

Mae Dafydd Evans yn aelod o gôr meibion Machynlleth a gohiriwyd cyngerdd yn Ninas Mawddwy nos Sadwrn fel arwydd o barch.

Dywedodd Aled Griffiths, aelod o’r côr  ac asiant i Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr: “Mae hyn yn sefyllfa hynod drist ac mae’r holl ardal mewn sioc.”
 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.