Heddlu Dyfed-Powys yn dod o hyd i’r ‘cyflenwad mwyaf’ o heroin yn hanes y llu

NS4C

Mae dau ddyn wedi eu cyhuddo o droseddau yn ymwneud â dosbarthu cyffuriau dosbarth A wedi i Heddlu Dyfed-Powys ddod o hyd i’r cyflenwad “mwyaf erioed” i'r llu ei ddarganfod.

Daeth archwiliad yn Aberystwyth ddydd Gwener o hyd i oddeutu 1kg o heroin allai fod werth £125,000 medd swyddogion.

Cafwyd hyd i’r cyffuriau yn ardal castell y dref, ac fe gafodd dau ddyn eu harestio.

Mae Michael James Price, 48, o Aberystwyth wedi ei gyhuddo o feddu ar heroin gyda’r bwriad o’i ddosbarthu.

Mae John James Rooney, 44, wedi ei gyhuddo o ddosbarthu heroin, meddu ar neu ddefnyddio eiddo troseddol - sef £2,325 mewn arian parod, gyrru heb drwydded a gyrru tra roedd wedi ei wahardd.

Dywedodd y Ditectif Sarjant Steve Jones: “Roedd hwn yn ddarganfyddiad sylweddol o gyffuriau dosbarth A, oedd ar eu ffordd i strydoedd Aberystwyth a Cheredigion yn ehangach.

“Cafodd ymholiadau brys eu cynnal i brofi’r deunydd yn fforensig a chynnal ymchwiliad digidol, gyda nifer o swyddogion o sawl tîm yn cydweithio i sicrhau cyhuddiadau yn erbyn dau ddyn.”

Mae’r ddau ddyn sydd wedi eu cyhuddo wedi eu cadw yn y ddalfa.

Llun: Google