Torf yn heidio i fwynhau Tafwyl

Torf yn heidio i fwynhau Tafwyl

Newyddion S4C

Heidiodd 500 o bobl i Gastell Caerdydd ddydd Gwener wrth i ddigwyddiad torfol mwyaf Cymru ers dros flwyddyn gael ei chynnal.

Tafwyl yw'r ŵyl gerddorol gyntaf i gael dychwelyd i'r wlad.

Roedd rhaid i bawb oedd yn mynychu'r digwyddiad ddangos tystiolaeth o ddau brawf negyddol am Covid-19 cyn cael mynediad.

O fewn muriau'r castell, roedd grwpiau o rhwng pedwar â chwech o bobl yn cael bwrdd yr un i fwynhau'r gerddoriaeth, gyda diodydd a bwyd yn cael ei weini.

Image
Tafwyl
Hyd at 500 o bobl yn mwynhau gŵyl gerddorol unwaith eto Llun: Tafwyl

Dywedodd Manon Rees O'Brien, Prif Weithredwr Menter Caerdydd: "Pan ddoth yr alwad gan y llywodraeth os oedd diddordeb gynno ni i fod yn ddigwyddiad prawf, yn amlwg yn syth bin oedd oes.

"Fydd na gymaint o ddysgu yn dod o heddiw, ac yn sicr fydd 'na enghreifftiau o bethau sydd 'di mynd yn wych, a petha' ella allwn ni ddatblygu. Ond dwi'n siŵr fydd pawb yn gwylio Tafwyl i weld be 'di be eleni."

Image
Mared Williams

Ymhlith y perfformwyr oedd Mared Williams.

"Wsos yma i gyd, dwi wedi bod yn practisho ar gyfer hwn, so ma'n rili rhywbeth i anelu at. Ma' perfformio heddiw 'di atgoffa fi faint dwi'n caru fo, a faint dwi angen o nôl."

Bydd mwy o ddigwyddiadau torfol yn cael eu cynnal yng Nghymru dros yr wythnosau nesaf.