Newyddion S4C

Llywodraeth Yr Alban

Nicola Sturgeon ‘ddim am roi’r gorau iddi’ fel Jacinda Ardern

NS4C 22/01/2023

Mae Prif Weinidog yr Alban wedi dweud nad ydi hi’n ystyried rhoi’r gorau i’w swydd yn y dyfodol agos.

Dywedodd Nicola Sturgeon ei bod hi dal yn gobeithio arwain ei chenedl at annibyniaeth.

Y flwyddyn nesaf fe fydd hi wedi bod yn y swydd ers deng mlynedd.

Ond wrth siarad ar raglen Sunday With Laura Kuenssberg dywedodd fod ganddi “ddigon yn y tanc” o hyd.

Roedd ei sylwadau yn adleisio Prif Weinidog Seland Newydd Jacinda Ardern a ymddiswyddodd yn gynharach yr wythnos hon gan ddweud nad oedd ganddi “ddigon yn y tanc” i barhau.

“Pe bawn i'n meddwl na allwn i gwblhau’r gwaith mwyach gobeithio y byddai gen i’r un dewrder i ddweud ‘mae’n bryd gadael’,” meddai.

“Ond dydw i ddim yn teimlo fel yna ar hyn o bryd, o gwbl.”

Ychwanegodd mai hi fydd yr arweinydd a fydd yn arwain yr Alban allan o’r Deyrnas Unedig.

“Fe fydd yr Alban yn annibynnol,” meddai. “Ond wrth gwrs mae pwy fydd yn arwain yn llai pwysig na bod hynny’n digwydd yn y lle cyntaf.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.