Newyddion S4C

Y Sioe Frenhinol

Dim Pentref Ieuenctid yn y Sioe Frenhinol eleni

Mae Mudiad Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru wedi cyhoeddi na fydd Pentref Ieuenctid yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd eleni.

Mewn datganiad ddydd Sadwrn, dywedodd CFfI Cymru fod y penderfyniad wedi ei wneud oherwydd costau sefydlu cynyddol a bod y ffocws yn mynd i fod “ar y cyfleoedd y mae’r sioe yn ei gynnig.”

“Mae’r sioe bob amser yn un o’r prif uchafbwyntiau i lawer o aelodau o bob rhan o Gymru ac ni fydd 2023 yn eithriad," medden nhw. "Gyda rhaglen gystadlaethau llawn dop yn rhoi cyfleoedd i aelodau ddatblygu sgiliau a chwrdd â ffrindiau o bob rhan o Gymru, mae’r sioe yn nodwedd gyffrous arall i galendr y CFfI.

“Mae’r penderfyniad wedi’i wneud i beidio â rhedeg y Pentref Ieuenctid a rhoi holl ffocws y sefydliadau ar y cyfleoedd y mae’r sioe yn ei gynnig. Trwy gystadleuaethau, Materion Gwledig, cymdeithasu a datblygu partneriaethau, mae’r mudiad yn gobeithio ffynnu ac yn gyffrous i groesawu aelodau i’r Sioe Frenhinol."

'Darlun ehangach'

Dywedodd Cadeirydd CFfI Cymru, Hefin Evans: “Dyma benderfyniad nad yw’r sefydliad wedi’i wneud yn ysgafn. Mae llawer o feddwl a thrafod wedi digwydd gyda’n haelodau drwy’r prosesau democrataidd sydd ar waith.

“Mae’r argyfwng costau byw, costau tanwydd cynyddol, costau llogi offer wedi cael effaith aruthrol ar y costau isadeiledd gan ei gwneud yn amhosibl i’r sefydliad ei wneud yn opsiwn ymarferol.

“Rhaid inni edrych ar y darlun ehangach a diogelu dyfodol ein sefydliad. Edrychwn ymlaen at y sioe gyda llechen ffres ac yn gyffrous i groesawu aelodau i’r Ganolfan CFfI.”

Yn 2022 roedd gweithgareddau yn y Pentref ar gyfer ffermwyr ifanc wedi eu cynnal am y tro cyntaf ers tair blynedd yn sgil y pandemig. 

Roedd yr ŵyl wedi croesawu nifer o'r artistiaid mwyaf poblogaidd yng Nghymru, gan gynnwys Katie Owen, Candelas a'r Welsh Whisperer.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.