Newyddion S4C

tanc (MOD)

Arweinwyr 50 o wledydd yn cyfarfod i drafod arfogi lluoedd Wcráin

NS4C 20/01/2023

Fe fydd arweinwyr dros 50 o wledydd yn cyfarfod yn ddiweddarach dydd Gwener i drafod y camau nesaf o arfogi lluoedd Wcráin yn dilyn yr ymosodiad ar y wlad gan Rwsia.

Fe fydd y cyfarfod yn cael ei gynnal ar safle milwrol Ramstein yn yr Almaen.

Mae gwahaniaeth barn ymysg y gwledydd am yr hyn y dylid ei wneud i gynnig cymorth ymarferol i Wcráin, gyda rhai gwledydd fel yr Almaen yn gwrthwynebu anfon tanciau milwrol i'r wlad rhag ofn i'r gwrthdaro ehangu.

Y penwythnos diwethaf fe wnaeth Rishi Sunak gyhoeddi y byddai Prydain yn anfon sgwadron o danciau i’r Wcráin i gynorthwyo ymdrechion y wlad i ail-hawlio tiriogaeth a gollwyd i luoedd Rwsia dros y misoedd diwethaf.

Fe fydd pedwar tanc Challenger 2 yn cael eu hanfon i ddwyrain Ewrop ar unwaith, gydag wyth arall i ddilyn yn fuan wedyn.

Daw'r cyfarfod yn dilyn y cyhoeddiad fod yr UDA wedi darparu pecyn newydd o gymorth milwrol i Wcráin sydd werth $2.5 biliwn o ddoleri.

Mae Gwlad Pwyl yn gefnogol i'r syniad o anfon tanciau i Wcráin, ac yn ystyried camau i allu gwneud hynny hyd yn oed os yw'r Almaen yn gwrthwynebu'r cam yma.

Mae'r Almaen dan bwysau cynyddol i anfon tanciau Leopold 2 i gynorthwyo yn yr ymladd.

Yn ei anerchiad nosweithiol i'r wlad nos Iau, dywedodd arlywydd Wcráin, Volodomyr Zelensky, ei fod yn obeithiol y byddai "prnderfyniadau cryf" yn cael eu gwneud yng nghyfarfod y gwledydd ddydd Gwener.

Llun: Y Weinyddiaeth Amddiffyn

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.