Newyddion S4C

Elfyn Evans

Elfyn Evans yn benderfynol o herio am bencampwriaeth WRC ar ôl tymor siomedig

NS4C 18/01/2023

Mae Elfyn Evans yn awyddus i herio am Bencampwriaeth Rali’r Byd eleni ar ôl cyfaddef ei fod wedi siomi gyda’i berfformiadau y llynedd.

Ar ôl dod yn ail yn y ddau dymor ddiwethaf, gorffennodd Evans a’i gyd-yrrwr Scott Martin yn bedwerydd yn nhabl y gyrwyr y llynedd, gyda thri ymddeoliad yn rhoi diwedd ar eu huchelgais o ennill y bencampwriaeth am y tro cyntaf.

Y tymor hwn, bydd Evans yn gyrru’r car GR Yaris Rally1 Hybrid fel rhan o dîm Toyota Gazoo Racing. Prif yrrwr arall y tîm yw’r pencampwr byd presennol, Kalle Rovanperä, y gŵr 22 oed o’r Ffindir a phencampwr ieuengaf yn hanes y bencampwriaeth.

Bydd y tymor newydd yn cychwyn nos Iau gyda Rali Monte-Carlo ac fe fydd S4C yn darlledu Cymal Cyffro yn fyw dydd Sul am 11:00, yn ogystal ag uchafbwyntiau'r rali lawn am 21:30 nos Lun.

Dywedodd Evans: "Mae cyfnod allan o dymor y WRC wastad yn fyr, ond mi roedd o’n braf i gael ychydig o seibiant. Rŵan, dw i’n teimlo’n barod am y tymor newydd.

"Roedd canlyniadau'r llynedd yn brin o ddisgwyliadau fy hun, ond fe wnaethon ni wella wrth i’r tymor fynd yn ei flaen a dw i’n gobeithio am ganlyniadau gwell y tymor hwn.

"Mae'r tîm bob amser yn gweithio i ddatblygu'r car a blwyddyn ers i ni gychwyn gyda char Rali1, ‘da ni’n deall pethau lot yn well. Mae’r gystadleuaeth yn frwd bob blwyddyn ond dw i bendant yn teimlo ein bod mewn lle gwell i herio a brwydro am y teitl, a dyna yw fy nod o hyd."

Ar ôl hawlio pencampwriaethau byd y gyrwyr, cyd-yrwyr a gwneuthurwyr y llynedd, Toyota Gazoo yw’r ffefrynnau i gwblhau’r gamp eto eleni am y trydydd tymor yn olynol.

Bydd pencampwr y byd ar wyth achlysur, Sébastien Ogier, hefyd yn ymuno â’r tîm yn rhan amser y tymor hwn, ac mi fydd yntau yn cystadlu yn Rallye Monte-Carlo y penwythnos yma, ar ei ffyrdd adnabyddus yn Alpau Ffrainc.

Rallye Monte-Carlo yw'r digwyddiad hynaf ar galendr WRC ac mae’n cael ei hystyried fel un o'r rhai mwyaf heriol. Gall tywydd cyfnewidiol olygu bod gyrwyr yn wynebu asffalt sych, yn ogystal ag eira a rhew, o fewn yr un cymal. O ganlyniad, mae dewis y teiars cywir yn hollbwysig.

Ychwanegodd Evans: "Mae Rallye Monte-Carlo yn ddigwyddiad enwog ac yn un mae pawb eisiau ennill.

"Mae o’n her fawr bob blwyddyn, yn enwedig gyda’r amodau, ond mae’n her dw i’n mwynhau a gobeithio gallwn ni ddechrau’r flwyddyn gyda chanlyniad cryf."

Dilynwch @RalioS4C ar Twitter, Facebook ac Instagram am y diweddaraf o’r rali.

Llun: Stefan Brending

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.