Newyddion S4C

S4C

O leiaf 68 wedi marw mewn damwain awyren yn Nepal

NS4C 15/01/2023

Mae awyren wedi plymio i'r ddaear yn Nepal, gan ladd o leiaf 68, meddai swyddogion.

Fe wnaeth hediad Yeti Airlines o Kathmandu i dref Pokhara blymio i'r ddaear wrth lanio, gan fynd ar dân.

Mae fideo ar gyfryngau cymdeithasol yn dangos awyren yn hedfan yn isel dros ardal boblog cyn troelli'n sydyn.

Roedd 72 o deithwyr ar yr awyren, gan gynnwys dau fabi, a phedwar aelod o’r criw, meddai llefarydd ar ran y cwmni hedfan.

Mae fideo o'r ardal lle daeth yr awyren i lawr yn dangos mwg du trwchus yn dod o’r awyren.

Galwodd y Prif Weinidog Pushpa Kamal Dahal gyfarfod brys o’i gabinet ac anogodd asiantaethau’r wladwriaeth i weithio ar frys i geisio achub unrhyw un oedd wedi goroesi'r ddamwain.

Nid yw damweiniau awyrennau yn anghyffredin yn Nepal, oherwydd ei rhedfeydd anghysbell a newidiadau tywydd sydyn sy’n gallu achosi amodau peryglus.

Bu awyren Tara Air mewn damwain ym mis Mai 2022 yn ogledd Nepal, gan ladd 22 o bobl.

Yn gynnar yn 2018, cafodd 51 o bobl eu lladd pan aeth hediad o Dhaka ym Mangladesh ar dân wrth iddi lanio yn Kathmandu.

Llun: Twitter @ananya116

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.