Newyddion S4C

Incwm ffermydd Cymru ar i fyny er gwaethaf costau uwch

Incwm ffermydd Cymru ar i fyny er gwaethaf costau uwch

Mae incwm ffermydd Cymru wedi cynyddu’n gyson dros y pedair blynedd diwethaf, yn ôl ffigyrau newydd.

Cyfartaledd incwm fferm laeth rhwng mis Mawrth 2021 a mis Mawrth 2022 oedd £88,000 – cynnydd o 46% mewn blwyddyn.

Fe wnaeth incwm ffermydd gwartheg a defaid ar dir uchel godi 29% i dros £38,000.

Ac fe wnaeth ffermydd tir isel weld cynnydd o 16% i dros £26,500.

Serch hynny, mae Meinir Howells, sy’n gyflwynydd ar raglen Ffermio ar S4C, yn dweud nad yw’r ffigyrau yn adlewyrchu’r heriau mae ffermwyr yn eu hwynebu.

“Mae ffermio yn waith anodd,” meddai, “yn feddyliol, yn gorfforol ac yn ariannol ar hyn o bryd.

“Mae fferm biff a defaid ar lawr gwlad yn gwneud £26,500 y flwyddyn ar gyfartaledd.

Ond os edrychwch chi ar yr oriau ni’n rhoi mewn, mae hwnna’n cyfateb i £3.50 yr awr – pwy fyddai’n fodlon gweithio am hynny?”

Mae hi hefyd yn cwestiynu cywirdeb y ffigyrau, o ystyried nad yw’r data diweddaraf yn cymryd i ystyriaeth effaith y rhyfel yn Wcráin ar gostau ffermio.

Un sy’n pryderu am effaith chwyddiant ar y diwydiant ydy Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Glyn Roberts.

Croeso petrusgar mae e’n ei roi i’r ffigyrau diweddaraf, felly, gyda phryderon na fydd y flwyddyn sydd i ddod mor llewyrchus

“Mae gwrtaith ’di codi, mae bwydydd ’di codi, ac mae ynni a thanwydd wedi cynyddu yn aruthrol,” meddai.

“Felly dwi yn poeni y bydd hi’n salach flwyddyn o dipyn.”

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod £227 miliwn wedi’i gyhoeddi yn yr haf i gynorthwyo ffermwyr dros gyfnod o dair blynedd.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.