Newyddion S4C

A fo ben bid bont? Garteh Bale gan Huw Evans. Pont Hafren gan diego_torres (CC BY-NC-ND 2.0).

Gwrthod deiseb i ail-enwi Pont Tywysog Cymru yn Pont Gareth Bale

NS4C 13/01/2023

Mae deiseb oedd yn galw am ail-enwi Pont Tywysog Cymru yn Pont Gareth Bale wedi ei wrthod gan San Steffan a Llywodraeth y DU.

Fe wnaeth Andrew Challis gais i greu deiseb i ail-enwi'r bont yn dilyn cyhoeddiad Gareth Bale ei fod ymddeol o chwarae pêl-droed.

Roedd Mr Challis eisiau newid enw'r bont i 'Gareth Bale Bridge' neu 'Y Bont Bale'.

Cafodd y ddeiseb ei gwrthod gan Bwyllgor Deisebau Tŷ'r Cyffredin, sydd yn cael ei gynnal ar y cyd gan Lywodraeth y DU a San Steffan.

Dywedodd y pwyllgor: "Nid ydym yn derbyn deisebau ynglŷn ag anrhydeddau neu apwyntiadau. Mae hyn yn cynnwys ceisiadau i enwi isadeiledd cyhoeddus er anrhydedd unigolion."

Roedd Senedd Cymru hefyd wedi gwrthod y ddeiseb yn flaenorol am mai nid nhw sydd piau'r bont.

Dywedodd Mr Challis ei fod bellach wedi ysgrifennu i Alun Cairns, oedd yn Ysgrifennydd Cymru pan gafodd y bont ei ail-enwi'n Pont Tywysog Cymru.

Mae hefyd wedi ysgrifennu i Ysgrifennydd Cymru David TC Davies, Mark Drakeford, Adam Price ac Andrew RT Davies.

'Ar unwaith'

Cyhoeddodd Gareth Bale ddydd Llun ei fod yn ymddeol o bêl-droed rhyngwladol ac o'i glwb. 

Mewn neges ar y cyfryngau cymdeithasol ddydd Llun, dywedodd Bale ei fod yn "ymddeol ar unwaith o bêl-droed clwb ac yn rhyngwladol."

Roedd Bale yn gapten ar dîm pêl-droed dynion Cymru yn ogystal â'n chwarewr i glwb pêl-droed Los Angeles FC yn UDA. 

Fe wnaeth gynrychioli Cymru 111 o weithiau, gan sgorio 41 o goliau rhyngwladol. 

Mae wedi cael gyrfa euraidd dros ei wlad a'i glwb, gan gynrychioli Cymru yn EURO 2016, EURO 2020 a Chwpan y Byd. 

Llun: A fo ben bid bont? Gareth Bale gan Huw Evans. Pont Hafren gan diego_torres (CC BY-NC-ND 2.0).

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.