Newyddion S4C

Darlledu / Radio

Torri nôl ar arlwy leol Greatest Hits Radio yn ne Cymru

NS4C 13/01/2023

Bydd y rhan fwyaf o arlwy leol gorsaf Greatest Hits Radio South Wales yn dod i ben ym mis Ebrill.

Ar hyn o bryd, mae Greatest Hits Radio South Wales yn darlledu rhwng 6:00 a 16:00 yn ddyddiol, gyda thair sioe leol sydd yn cael eu cyflwyno gan Terry Underhill, Phil Hoyles a Dave Brooks.

Ond mae Bauer, sydd yn gyfrifol am holl sioeau Greatest Hits, yn dod a'r sioeau i ben wrth iddynt gyhoeddi amserlen newydd wedi ei greu yn ganolog a fydd yn cychwyn ym mis Ebrill.

Er hyn, bydd sioe hwyr yn y Gymraeg gyda Gareth Hurford, sydd yn darlledu o ddydd Sul tan ddydd Iau, yn parhau.

Dim risg colli swyddi

Dywedodd Bauer fod cytundebau nifer fach o gyflwynwyr llawrydd yn cael eu hail-ystyried, ond nad oedd risg i staff parhaol golli swyddi.

Ond bydd y penderfyniad i ddod a'r sioeau i ben yn golygu bydd rhan fwyaf o sioeau radio lleol ar orsaf Swansea Sound yn dirwyn i ben.

Mae gan Greatest Hits Radio South Wales gynulleidfa o tua 14,000 o wrandawyr, ond mae Cyfarwyddwr Hits Radio Brand Network, Gary Stein wedi penderfynu dod a'r sioeau i ben ar ôl adolygu'r orsaf.

Dywedodd: "Rydym bob tro yn adolygu ein gorsafoedd un wrth un, ac ers ail-frandio, mae Greatest Hits Radio South Wales wedi cadw cynnwyd wythnosol sydd ar wahân i weddill ein rhwydwaith.

"Yn anffodus dyw hyn ddim yn bosib bellach, ond rydym dal yn canolbwyntio ar ddarparu amrywiaeth o leisiau ar draws y DU, ochr yn ochr â sioe arferol iaith Gymraeg rydym yn parhau i ymrwymo iddi."

Yn dilyn y newyddion, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn cydnabod y pwysigrwydd gwasanaethau radio fel Greatest Hits Radio i bobl ar draws Cymru." 

"Mae sicrhau fframwaith rheoleiddiol mewn lle er mwyn i gefnogi darlledu cryf ac effeithlon yn ystyriaeth bwysig o'r Panel Arbenigol i Archwilio'r Sefydliad o Awdurdod Darlledu a Chyfathrebu i Gymru."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.