Newyddion S4C

claf covid

Effeithiau Covid hir yn gwella 'o fewn blwyddyn' medd gwyddonwyr

NS4C 12/01/2023

Dylai pobl sy'n dioddef effeithiau hirdymor ar ôl dal Covid-19 ddisgwyl i'w symptomau wella o fewn blwyddyn, yn ôl ymchwil newydd.

Mae rhai sydd ag effeithiau parhaus ar ôl salwch wedi bod yn pryderu na fydd symptomau hirdymor yn diflannu, ond dywedodd academyddion “nad yw afiechyd ysgafn yn arwain at afiechyd hirdymor difrifol neu gronig”.

Fe wnaeth tîm o ymchwilwyr o Israel gymharu data ar bobl nad oeddent wedi'u heintio â'r firws â phobl a ddioddefodd ffurf ysgafn ar y clefyd - gan olygu eu bod yn sâl ond nad oedd angen gofal ysbyty.

Edrychodd yr ymchwilwyr ar wybodaeth gan bron i ddwy filiwn o bobl sydd wedi cofrestru gyda darparwr gofal iechyd yn Israel a oedd wedi gwneud prawf Covid-19 rhwng mis Mawrth 2020 a mis Hydref 2021.

Hefyd fe edrychwyd ar symptomau sy'n gysylltiedig â Covid hir gan gynnwys colli blas ac arogl, problemau anadlu, canolbwyntio a phroblemau cof, ymhlith eraill.

Fe wnaethon nhw ddarganfod bod symptomau Covid hir “yn aros am sawl mis” ond yn gwella gan amlaf o fewn blwyddyn.

Fe wnaethant ddarganfod hefyd fod y risg o broblemau anadlu yn fwy cyffredin ymhlith pobl nad oeddent wedi derbyn brechlyn Covid-19, o gymharu â'r rhai a oedd wedi cael pigiad.

Dywedodd yr ymchwilwyr fod y nifer fwyaf o symptomau tymor hir, sef o leiaf chwe mis, i'w gweld ymhlith y rhai rhwng 41 a 60 oed o gymharu â grwpiau oedran eraill.

Roedd gan blant “risg cynyddol o nifer fach o ganlyniadau yn ystod y cyfnod cynnar” a oedd yn dychwelyd i normal yn ddiweddarach yn gyffredinol.

Mae Covid hir yn cael ei ddiffinio fel symptomau sy'n parhau am fwy na phedair wythnos ar ôl dal yr haint.

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.