Newyddion S4C

Cwmni EVRi yn ymddiheuro i AS o Abertawe am oedi dosbarthu parseli 

Cwmni EVRi yn ymddiheuro i AS o Abertawe am oedi dosbarthu parseli 

NS4C 11/01/2023

Mae cwmni dosbarthu EVRi wedi ymddiheuro i aelod seneddol o Abertawe am yr oedi wrth ddosbarthu parseli ar draws y DU. 

Yn ystod cwestiynau’r prif weinidog yn San Steffan ddydd Mercher, gofynodd yr AS Llafur Carolyn Harris a ddylid ymchwilio i EVRi ynghylch ei “gwasanaeth cwsmeriaid a’i amodau gwaith gwael”.

Ychwanegodd yr aelod seneddol: “A yw’r Prif Weinidog yn credu bod dros 40,000 o ryngweithio naill ai ar y cyfryngau cymdeithasol, e-bost neu lythyr ynghylch y gwasanaeth cwsmeriaid gwael ac amodau gwaith y cwmni dosbarthu EVRi yn cyfiawnhau ymchwiliad gan yr adran berthnasol o’r llywodraeth?”

Dywedodd y prif weinidog Rishi Sunak: “Rwy’n ymwybodol bod gweinidogion eraill y Llywodraeth wedi ymchwilio i’r mater hwn ac yn ystyried y mater dan sylw ar hyn o bryd. Byddwn yn hapus i ysgrifennu ati pan fyddwn yn dysgu mwy am y sefyllfa.”

'Perfformiad gwael'

Fe wnaeth Carolyn Harries ysgrifennu at Brif Swyddog Gweithredol EVRi UK yn mynnu esboniad ynghylch “eu perfformiad gwael” cyn y Nadolig. 

Ychwanegodd bod yr “argyfwng costau byw  yn gwneud bywyd yn ddigon anodd i lawer, peidiwch ag ychwanegu ato.”

Mae Anest Gwyn wedi profi trafferthion wrth ddangon ei chynnyrch i gwsmeiriaid gan ddefnyddio cwmni dosbarth EVRi.

Dywedodd wrth raglen Newyddion S4C: "Y brif boen i fi di nid y pres, ond y ffaith bod y parseli yn cymryd gymaint o amser i gyrraedd cwsmeriaid. A bod nhw'n cael llond bol o aros am ei nwyddau, a dwi ddim yn beio nhw chwaith.

"Ers i fi ddechrau'r cwmni dwy flynedd yn ôl dwi di bod yn defnyddio EVRi a Hermes fel oedd o gynt, a ddeud y gwir mae o di bod yn wasanaeth ofnadwy o ddibynadwy tan y misoedd diwethaf.

"Be sydd di dechrau digwydd ydy ma' 'na barseli ar ôl pythefnos dal ddim wedi cyrraedd. Dwi'n cysylltu efo nhw, a wedyn ar ôl ryw bythefnos ma'r system yn deutha fi ma' hwn di mynd ar goll sy'n golygu wedyn bo fi'n gorfod ail neud y parsel yna.

"Ail neud y geiriau. Ail ddanfon nhw. Ac mae'n golygu bo fi allan o boced, allan o amser hefyd, achos mae'n cymryd amser i ail neud yr holl eiriau 'ma."

Dywedodd Alison Farrar o Safonau Masnach Cymru: "Be sydd rhaid i chi gofio ydy ma'ch contract chi rhan fwyaf o'r amser efo'r cwmni le 'da chi di prynu’r eitem yn y lle cyntaf.

"Felly ma' ganddyn nhw gyfrifoldeb i neud yn siŵr eich bod chi'n cael yr eitem. Os ydy EVRi neu rywun arall wedi colli'r parsel, neu methu ei ddanfon o i chi, ma' gan y cwmni lle 'da chi di prynu’r eitem yn wreiddiol 14 diwrnod i gael yr eitem atoch chi. Felly os di nhw ddim wedi neud hynny ma' raid i chi gwyno atyn nhw."

Wrth ymddiheuro am yr oedi dros gyfnod y Nadolig dywedodd EVRi bod sawl rheswm wedi achosi’r oedi gan gynnwys prinder staff, streiciau'r Post Brenhinol a thywydd garw. 

 “Mae’n ddrwg gennym fod rhai cwsmeriaid yn profi oedi cyn derbyn eu parseli,” meddai llefarydd ar ran EVRi. 

“Rydym yn parhau i gael ein heffeithio gan alw uchel, prinder staff a thywydd gwael ond, oherwydd gwaith caled ein timau lleol, rydym wedi llwyddo i ddosbarthu dros dair miliwn o barseli bob dydd dros yr wythnosau diwethaf.

“Mewn rhai ardaloedd lleol, mae rhai parseli wedi’u gohirio o hyd ac mae disgwyl iddynt gael eu clirio dros y dyddiau nesaf ac rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a siom.

“Fodd bynnag, yn yr achos annhebygol nad yw parsel wedi’i ddosbarthu o fewn 10 diwrnod, byddem yn cynghori cwsmeriaid i gysylltu â’u manwerthwr/gwerthwr.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.