Newyddion S4C

S4C

Shamima Begum yn dweud nad yw'n 'berson drwg'

NS4C 11/01/2023

Mae Shamima Begum wedi dweud ei bod yn deall dicter y cyhoedd tuag ati, ond fe wnaeth hi hefyd fynnu nad yw hi'n "berson drwg". 

Gadawodd Ms Begum y DU i fynd i Syria yn ei harddegau yn 2015  i ymuno â grŵp y Wladwriaeth Islamaidd (ISIS).

Fe gafodd ei dinasyddiaeth ei dileu ar sail diogelwch cenedlaethol yn 2019.

Fel rhan o bodlediad The Shamima Begum Story, dywedodd ei bod yn derbyn ei bod yn cael ei gweld fel "perygl, fel risg", ond fe wnaeth hi feirniadu'r portread ohoni yn y cyfryngau. 

Dywedodd hefyd nad oedd y dicter yma tuag ati hi yn bersonol. 

"Dwi ddim yn meddwl ei fod tuag ataf i yn uniongyrchol. Dwi'n meddwl ei fod yn ddicter at ISIS.

"Pan mae pobl yn meddwl am ISIS, maent yn meddwl amdanaf i oherwydd dwi wedi cael fy rhoi yn y cyfryngau gymaint," meddai. 

Mae cynrychiolwyr cyfreithiol Ms Begum wedi dweud ei bod wedi dioddef masnachu anghyfreithlon mewn plant, a’i bod wedi ei hecsbloetio'n rhywiol.

Er hyn, mae'r Swyddfa Gartref yn mynnu ei bod yn parhau i fod yn fygythiad i ddiogelwch cenedlaethol.

Mae hi’n parhau mewn gwersyll sy’n cael ei reoli gan warchodwyr arfog yng ngogledd Syria.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.