Newyddion S4C

Tywysog Harry Spare

Y Tywysog Harry ond wedi crio 'unwaith' yn dilyn marwolaeth ei fam

NS4C 08/01/2023

Mae'r Tywysog Harry wedi dweud ei fod ond wedi crio unwaith yn dilyn marwolaeth ei fam, ac wedi disgrifio teimladau o euogrwydd.

Mewn clip o Harry: The Interview, fydd yn darlledu ar ITV am 21:00 nos Sul, mae Harry'n trafod sut nad oedd modd iddo ddangos unrhyw emosiwn wrth gwrdd â galarwyr yn 1997.

Dywedodd mai'r unig dro y gwnaeth lefain yn sgil marwolaeth ei fam oedd pan gafodd ei chladdu.

Dywedodd wrth y cyflwynydd Tom Bradby: "Mae pawb yn gwybod lle oedden nhw a beth oedden nhw'n ei wneud y noson fu farw fy mam."

Mae'n disgrifio gallu teimlo dagrau'r galarwyr wrth siglo eu dwylo.

"Roedd 50,000 tusw o flodau i'n mam a dyna lle'r oedden ni yn siglo dwylo pobl, yn gwenu," meddai.

"Dwi wedi gweld fideos, iawn, dwi wedi edrych yn ôl drosto.  A'r dwylo gwlyb roedden ni'n siglo, doedden ni ddim yn gallu deall pam bod eu dwylo'n wlyb, ond dyna oedd eu holl ddagrau roedden nhw'n eu sychu.

"Roedd pawb yn meddwl ac yn teimlo fel eu bod nhw'n adnabod ein mam, ac roedd y ddau berson oedd agosaf ati, y ddau berson oedd wedi eu caru fwyaf ganddi, yn methu dangos unrhyw emosiwn yn y foment honno."

Bydd ei hunangofiant, Spare, yn cael ei gyhoeddi ddydd Mawrth.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.