Newyddion S4C

Glaw

Rhybudd melyn am law i rai o siroedd y de

NS4C 06/01/2023

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am law i rannau o dde Cymru ar gyfer dydd Sadwrn.

Bydd y rhybudd yn dod i rym am 00:00 fore Sadwrn ac mae'n para hyd at 09:00.

Mae'r rhybudd yn effeithio ar 14 sir yng Nghymru.

Mae disgwyl cyfnodau trwm o law trwy gydol bore Sadwrn, gyda rhai ardaloedd yn gweld 20-30mm o law o fewn chwech i naw awr.

Gyda'r tir eisoes yn wlyb, fe all y glaw trwm achosi llifogydd mewn mannau gan achosi difrod i rai cartrefi a busnesau.

Mae'r Swyddfa Dywydd hefyd yn rhybuddio y gallai'r glaw effeithio ar amodau gyrru ac achosi oedi i drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae'r rhybudd yn effeithio ar y siroedd canlynol:

 • Abertawe 
 • Blaenau Gwent 
 • Caerdydd
 • Caerffili
 • Casnewydd 
 • Castell-Nedd Port Talbot
 • Ceredigion
 • Merthyr Tudful 
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Powys 
 • Rhondda Cynon Taf
 • Sir Fynwy 
 • Sir Gaerfyrddin 
 • Torfaen

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.