Newyddion S4C

sychder

Tymheredd Cymru ar ei uchaf erioed yn 2022

Roedd tymheredd Cymru ar ei uchaf erioed yn 2022, yn ôl y Swyddfa Dywydd.

Cafodd tymheredd cyfartalog o 10.23 gradd Celsius ei gofnodi yng Nghymru'r llynedd - sydd yn uwch na'r record flaenorol sef 10.09 yn 2014.

Fe gododd tymheredd cyfartalog y Deyrnas Unedig am y flwyddyn yn uwch na 10 gradd Celsius am y tro cyntaf erioed i 10.03 gradd.

Cafodd y tymheredd uchaf ar gofnod yng Nghymru ei gofnodi ym Mhenarlâg ar 18 Gorffennaf, gyda 37.1 gradd yn cael ei gofnodi yno.

Yn ystod y deuddydd o dywydd poeth ar 18 a 19 Mehefin, cafodd y tymheredd uchaf erioed ei gofnodi yn y DU. 

Cododd y tymheredd i 40.3 gradd Celsius yn Coningsby yn Swydd Lincoln, 2.6 gradd yn uwch o gymharu â'r record flaenorol. 

Dywedodd y Swyddfa Dywydd mai newid hinsawdd oedd yn gyfrifol am y newid.

"Dangosodd ein canlyniadau y byddai cofnodi 10°C mewn hinsawdd naturiol yn digwydd tua unwaith bob 500 mlynedd, ond yn ein hinsawdd bresennol gallai fod mor aml ag unwaith bob tair i bedair blynedd,” meddai Dr Nikos Christidis.

"Fe wnaethon ni hefyd ddefnyddio modelau hinsawdd i ragamcanu pa mor aml y gallai tymheredd o’r fath gael ei gofnodi yn y dyfodol.

"Erbyn diwedd y ganrif  gallai tymheredd cyfartalog o 10°C ddigwydd yn y DU bron bob blwyddyn.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.