Newyddion S4C

Profion Covid

Llywodraeth y DU: 'Adolygu cynlluniau' i orfodi profion Covid-19 ar ymwelwyr o China

NS4C 29/12/2022

Mae llywodraeth y DU yn adolygu a ddylid cyflwyno cyfyngiadau Covid-19 ar ymwelwyr o China, meddai’r ysgrifennydd amddiffyn.

Dywedodd Ben Wallace y byddai'r Adran Drafnidiaeth yn cymryd cyngor meddygol ac yn siarad â'r Adran Iechyd.

Yn gynharach, fe wnaeth cyn-weinidog iechyd y llywodraeth annog ystyried profi ymwelwyr o China am Covid-19.

Mae nifer o wledydd yn cyflwyno profion gorfodol mewn ymateb i gynnydd mewn coronafeirws yn China.

Pan ofynnwyd iddo a fyddai’r llywodraeth yn ystyried cyfyngiadau, dywedodd Mr Wallace: “Mae’r llywodraeth yn edrych ar hynny, mae’n cael ei adolygu, fe wnaethon ni sylwi’n amlwg ar yr hyn y mae’r Unol Daleithiau wedi’i wneud ac mae India a’r Eidal wedi edrych arno, rwy’n credu.

“Rydyn ni’n parhau i adolygu drwy’r amser, yn amlwg, fygythiadau iechyd i’r DU, ble bynnag maen nhw.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.