Newyddion S4C

'Mwy balch i fod yn Gymraeg' ar ôl byw ar draws y byd

'Mwy balch i fod yn Gymraeg' ar ôl byw ar draws y byd

NS4C 27/12/2022

Mae teithio i fyw mewn gwahanol wledydd yn eich gwneud yn fwy "balch" o fod yn Gymraeg, yn ôl Colleen Ramsey.

Mae Colleen yn briod â'r chwaraewr pêl-droed Aaron Ramsey sydd ar hyn o bryd yn chwarae i Gymru a Nice.

Mewn rhaglen newydd i S4C, mae Colleen Ramsey yn edrych ar ddylanwad bwyd ar ei bywyd ar ôl iddi ryddhau llyfr coginio sy'n cynnwys rhai o'i hoff ryseitiau.

Yn y rhaglen, mae Colleen yn adlewyrchu ar gael ei magu yn y cymoedd wrth edrych ar y golygfeydd godidog o'i chwmpas.

“Nes i ddod lan fan hyn fel merch fach ac wedyn yn fy arddegau, hwdi lan, hangover a wedyn symud i prifysgol ac wedyn Llundain, ac i’r Eidal, ‘nôl ac ymlaen yn Yr Alban a nawr Ffrainc," meddai.

"Ond, rwy’n credu, os ydych chi’n gofyn i unrhyw un sydd wedi symud, mae’n ‘neud chi’n fwy falch i fod yn Cymraeg.  Mae teithio o gwmpas yn wych ond mae dod ‘nôl yn sbesial."

Mae Colleen wedi adnabod Aaron ers eu bod yn yr ysgol gyda'i gilydd ac erbyn hyn mae ganddyn nhw dri o blant.

"Mae jyst yn doniol i fi bod fi wedi magu fynna, Aaron jyst lawr fynna, wedyn cwrdd â’n gilydd yn yr ysgol a nawr ni’n dod lan fan hyn gyda phlant ein hun.  Mae jyst yn dangos mor glou ma’ bywyd yn mynd."

Ond yn ôl Colleen, mae bod o'r cymoedd yn gymorth pan yn wynebu rhai o ddigwyddiadau mwyaf trawiadol y byd pêl-droed.

"Mae bod yn person o’r cymoedd yn helpu fi’n credu pan chi’n mynd mewn i sefyllfaoedd hoity toity, mae’n helpu pan chi’n cael cariad o’r un lle, gyda teuluoedd sydd yn debyg, ffrindiau sy’n debyg," meddai.

"Fi ddim yn credu ni wedi newid pwy ydyn ni, ni jyst wedi symud.”

Bydd cyfres newydd Colleen Ramsey: Bywyd a Bwyd yn dechrau nos Fercher am 20:25 ar S4C ac fe fydd modd gwylio ar alw ar S4C Clic.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.