Newyddion S4C

S4C

Yr heddlu'n hawlio dros £6m o asedau tri throseddwr o Abertawe

NS4C 23/11/2022

Roedd tri dyn o Abertawe sydd wedi’u cael yn euog o droseddau masnachu cyffuriau a lladrata yn berchen ar werth mwy na £6 miliwn o asedau.

Cafodd yr asedau oedd yn cynnwys car Lamborghini eu hawlio mewn gwrandawiad Deddf Elw Troseddau (POCA).

Cafodd y gwrandawiad diweddaraf sy’n gysylltiedig ag ymchwiliad Operation Tilbury, ei gynnal yn Llys y Goron Abertawe ddydd Gwener, 18 Tachwedd.

Cafodd y tri dyn oedd yn rhan o giang 'county lines' a oedd yn gwerthu cyffuriau anghyfreithlon eu carcharu yn 2021 am gyfanswm o 39 mlynedd a thri mis ar ôl ymchwiliad 15 mis o hyd.

Dedfrydwyd Daniel Harris, 40, o Sgeti i 16 mlynedd; Cafodd Leon Ley, 34, o Heol Caerfyrddin yn Abertawe ei ddedfrydu i 11 mlynedd a thri mis; ac fe gafodd Dale Martin, 28, o Townhill ei ddedfrydu i 12 mlynedd.

Roedd y llys yn fodlon mai cyfanswm eu helw o ymddygiad troseddol oedd £6,018,395.85.

Gan nad yw'r swm hwnnw ar gael ar hyn o bryd maent wedi cael gorchymyn i dalu cyfanswm o £267,957.06. Ond bydd Heddlu De Cymru yn ceisio adennill yr holl arian.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.