Newyddion S4C

Robert Morgan a Tom Heaven

Goroeswr canser yn cwrdd â'r dyn a achubodd ei fywyd

NS4C 22/11/2022

Mae dyn sydd wedi gwella o ganser y gwaed wedi cwrdd â'r dieithryn llwyr a achubodd ei fywyd trwy rodd mêr yr esgyrn. 

Cafodd Robert Morgan o Aberbargoed ddiagnosis o syndrom myelodysplastig yn 2017. 

Math o ganser y gwaed anghyffredin yw hwn sydd yn effeithio ar allu'r corff i greu celloedd iach. 

Ar ôl cymryd rhan mewn treial clinigol, fe wnaeth Robert ddarganfod mai ei unig siawns o oroesi oedd derbyn trawsblaniad mêr esgyrn. 

Yn ffodus, llwyddodd Robert i ddarganfod rhoddwr addas ar ei gyfer diolch i Tom Heaven o Ddinas Powys. 

Mae'r ddau ddyn bellach wedi cwrdd am y tro cyntaf erioed er mwyn dod ynghyd i lansio  ymgyrch newydd Gwasanaeth Gwaed Cymru. 

Nod yr ymgyrch yw  ceisio annog rhagor o bobl i gofrestru i fod yn rhoddwyr mêr esgyrn. 

"Heb y rhoddwr hwnnw, heb Tom, fyddwn i ddim yn sefyll yma nawr," meddai Robert. 

Y cyfarfod cyntaf

"Mae mor anodd disgrifio meddwl, 'Mae gen i gyfle'.  

 "Doedd gen i ddim syniad beth i'w ddweud. Y peth cyntaf ddaeth i'm mhen i oedd a ddylwn i ysgwyd ei law neu ei gofleidio a'i gusanu."

Yn ôl Gwasanaeth Gwaed Cymru, mae 50,000 o bobl ar draws y byd yn aros am roddwyr mêr esgyrn bob blwyddyn. 

Fe wnaeth Tom gofrestru i roi mêr wrth roi gwaed. Mae'n gobeithio y gall ysbrydoli mwy o bobl ifanc i ymuno a'r gofrestr. 

"Pan wnes i roi gwaed am y tro cyntaf, roedd yn opsiwn ar ffurflen. Fe wnes i dicio'r bocs a rhoi samplau gan feddwl bod y siawns o gael eich paru yn brin iawn mae'n siŵr. 

"Ddwy flynedd yn ddiweddarach, ges i'r alwad i ddweud fy mod i o bosib yn cyfateb gyda chlaf." 

"Mae clywed ochr Robert o'r stori, gan wybod fy mod i wedi helpu i achub bywyd rhywun a gwybod ei bod nhw'n amlwg yn gallu treulio mwy o amser gyda'i teulu, yn beth da iawn, iawn."

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.