Newyddion S4C

antibiotics

Rhybudd am gam-ddefnydd o feddyginiaeth gwrthfiotig

NS4C 18/11/2022

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn galw ar bobl i weithredu er mwyn helpu mynd i'r afael â’r gorddefnydd o feddyginiaeth gwrthfiotig. 

Dywedodd y corff iechyd fod bron i 1.9 miliwn o wrthfiotigau wedi cael eu dosbarthu drwy presgripsiwn yng Nghymru yn 2021.

Yn ôl ICC, mae'r perygl o ddefnyddio gormod o wrthfiotigau yn gallu arwain at ymwrthedd gwrthficrobaidd, sydd yn golygu nad yw bacteria bellach yn cael eu lladd gan y gwrthfiotig. 

Mae ICC yn galw ar feddygon a'r cyhoedd i ddefnyddio gwrthfiotigau dim ond pan fydd eu gwir angen.

A hithau'n Wythnos Ymwybyddiaeth Gwrthficrobaidd y Byd, mae ICC yn cynnal ymgyrch sy'n ceisio cynyddu ymwybyddiaeth o'r sefyllfa ac annog y gofal gorau ymhlith gweithwyr iechyd a'r cyhoedd pan mae'n dod i ddosbarthu gwrthfiotigau. 

Mae'r ICC yn dweud na ddylai unrhyw un gadw gwrthfiotigau ar gyfer nes ymlaen na'u rhannu â theulu, ffrindiau neu anifeiliaid anwes.

Os oes gan bobl wrthfiotigau heb eu defnyddio, mae angen eu dychwelyd i'r fferyllfa leol. Mae eu taflu i'r bin neu eu tywallt i lawr y toiled yn arwain at lygru afonydd, gan fygwth iechyd pobl ac anifeiliaid.

Dywedodd Dr Eleri Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygol ICC: “Mae gwrthfiotigau yn adnodd gwerthfawr. Mae angen i ni eu defnyddio'n gyfrifol. Os na wnawn, y perygl yw y bydd ein meddyginiaethau gwrthfiotig yn mynd yn aneffeithiol, sy'n golygu na fyddwn yn gallu trin clefydau cyffredin.”

Llun: Flickr/Sheep purple

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.