Newyddion S4C

Safle hen hostel 'Nos Da' yng Nghaerdydd yn 'anniogel'

Safle hen hostel 'Nos Da' yng Nghaerdydd yn 'anniogel'

Newyddion S4C 17/11/2022

Mae safle cyn hostel boblogaidd yng Nghaerdydd wedi troi yn fan "anniogel" ers i'r adeilad gau ar ddechrau'r cyfnod clo, yn ôl rhai o drigolion ardal Glan yr Afon yn y brifddinas.

Y pryder mwyaf yw sbwriel a nodwyddau sydd wedi'u gadael ar lawr hen ardd gwrw'r hostel, ar ddarn o dir sydd dan berchnogaeth Cyngor Caerdydd.

Fe wnaeth llefarydd ar ran y Cyngor gadarnhau y bydd y tir ger hostel Nos Da, sydd yn leoliad i ymddygiad gwrth-gymdeithasol, yn cael ei glirio.

Roedd Nos Da yn hostel a bar oedd yn denu nifer o ymwelwyr a phobl leol.

Ond ers cau ar ddechrau cyfnod clo'r pandemig, dyw'r safle heb ail-agor.

Erbyn hyn mae 'na sbwriel ar hyd y llawr y tu allan i'r safle, sy'n cynnwys caniau cwrw a chyfarpar cymryd cyffuriau.

"Oedden i'n dod lot yma, oedd e mor agos i dref. Roedd o reit ar bwys lle oedden i'n byw, ro'n i'n cwrdd â lot o bobol dros y byd yma," meddai Gwilym Hughes, sy'n byw yn lleol.

"A wedyn, o ran pêl-droed Cymru, dyma lle oedd ffans yn casglu ar gyfer y gemau oedd yn digwydd y tu fas i Gymru.

"Mae e'n gutting really, does unman tebyg yn yr ardal rhagor. Mae e jyst yn drist iawn. Dyw e ddim y ffaith bod y lle yn edrych yn flêr a bach yn salw, ma' fe'n fater o iechyd a diogelwch."

Mae'r cwmni oedd yn gyfrifol am yr hostel bellach wedi mynd i ddwylo'r derbynwyr.

Mewn datganiad, dywedodd y cyn berchennog, Siôn Llywelyn, fod hynny o achos Covid-19 a chyflwr yr economi. Mae wedi bod yn gyfnod "arbennig o anodd" meddai, a gyda "chalon drom iawn" roedd rhaid dod a'r cwmni i ben.

Mae Newyddion S4C yn deall mai'r bwriad nawr yw gwerthu'r adeilad.

Er bod yr adeilad mewn dwylo preifat, mae un grŵp yn galw am newid y llety i ddarparu cartrefi fforddiadwy.

"Rydym yn ymwybodol iawn am yr angen am gartrefi fforddiadwy," meddai Tamsin Stirling o Gymdeithas Ddinesig Caerdydd.

"Rydym yn gweld llawer o gartrefi moethus yn cael eu codi yn rhannau o ganol y ddinas.

"Dwi jyst yn meddwl y byddai'n wych pe bai dwy neu dair enghraifft lle mae adeilad problematig yn cael ei ddefnyddio, yn ddelfrydol ar gyfer cartrefi fforddiadwy, dan berchnogaeth y gymuned."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.