Newyddion S4C

Arian

Yr economi: Cyflogau wedi codi'n uwch na'r disgwyl

Sky News 15/11/2022

Mae cyflogau wedi codi yn uwch na'r disgwyl yn ystod y tri mis hyd at fis Medi yn ôl ffigyrau Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).

Dangosa ffigyrau'r ONS bod cyflogau wedi codi ar gyfradd flynyddol o 5.7%.

Ond mae hyn tipyn is na chwyddiant, sydd dros 10%.

Mae cyfradd diweithdra hefyd wedi codi fymryn i 3.6% - 3.5% oedd y ffigwr ym mis Awst. 

Darllenwch ragor yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.