Newyddion S4C

S4C

Achosion o Covid-19 yng Nghymru'n parhau i ostwng

NS4C 11/11/2022

Mae achosion Covid-19 yng Nghymru yn parhau i ostwng, yn ôl y ffigyrau diweddaraf. 

Yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol, fe wnaeth tua 72,400 o bobl brofi'n bositif am coronafeirws yn ystod yr wythnos oedd yn gorffen ar 1 Tachwedd.

Roedd hyn yn gyfystyr ag un ymhob 40 person, neu 2.38% o'r boblogaeth. 

Dywedodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol bod "lleihad mewn heintiau ar ymhob gwlad yn y DU am y tro cyntaf mewn 10 wythnos" a bod "lleihad mewn heintiau ymysg yr oedrannau hŷn yng Nghymru."

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.