Newyddion S4C

Ad

Yr argyfwng costau byw'n dylanwadu ar hysbysebion y Nadolig eleni

The Independent 10/11/2022

Yn dilyn rhybudd am ddirwasgiad, rhagolygon economaidd anffafriol a'r argyfwng costau byw yn effeithio ar deuluoedd ar hyd a lled y wlad, mae hyn oll wedi effeithio ar negeseuon hysbysebion y Nadolig ar y teledu eleni.

Mae'r hysbysebion hyn yn draddodiadol wedi gwthio'r neges o foethusrwydd a gwario di-ben draw. Ond eleni mae cwmnïau fel John Lewis, sydd yn enwog am ei hysbysebion Nadolig, wedi canolbwyntio llai ar yr elfennau traddodiadol moethus yma.

Mae hysbyseb John Lewis, sydd eleni'n 90 eiliad, yn fyrrach nag arfer, ac yn adrodd hanes dyn canol oed sydd yn dysgu sglefr-fyrddio am y tro cyntaf.

Fe ddaw'n amlwg mai rhiant maeth yw'r tad, ac ymdrech i agosáu at ei blentyn maeth yw'r diddordeb newydd sydd ganddo.

Mae cwmnïau fel Asda, Tesco ag Argos hefyd wedi dilyn yr un trywydd eleni, gan ganolbwyntio llai ar foethusrwydd yn ystod yr argyfwng costau byw.

Darllenwch ragor yma.

Llun: John Lewis

 

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.