Newyddion S4C

Stadiwm Principality

Dyn oedrannus yn parhau yn yr ysbyty wedi ffrwgwd honedig yn Stadiwm Principality

NS4C 09/11/2022

Mae Heddlu'r De yn parhau i apelio am wybodaeth yn dilyn digwyddiad yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn, pan ddioddefodd dyn oedrannus anaf difrifol i'w wddf.

Ychydig cyn 16:30 fe gafodd swyddogion eu galw yn dilyn adroddiadau o ffrwgwd rhwng dau ddyn yn y stadiwm yn ystod y gêm rhwng Cymru a Seland Newydd.

Cafodd y ddau ddyn, 20 a 32 oed, eu harestio ar amheuaeth o ymladd cyn cael eu rhyddhau ar fechnïaeth. 

Dywedodd PC Georgina Charlton o Heddlu De Cymru: “Mae dyn 80 oed oedd yn gwylio gerllaw a gafodd ei anafu yn parhau yn yr ysbyty ac yn derbyn triniaeth am anaf difrifol i’w wddf.

“Mae ef a’i deulu’n ddiolchgar am y gefnogaeth maen nhw wedi ei dderbyn gan y gymuned rygbi. Hoffai Heddlu De Cymru ddiolch i dystion sydd eisoes wedi cyflwyno gwybodaeth yn dilyn sylw ar y cyfryngau i’r digwyddiad hwn."

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu gan ddefnyddio'r cyfeirnod *375175.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.