Newyddion S4C

gavin williamson.

Syr Gavin Williamson yn ymddiswyddo o'r cabinet wedi honiadau o fwlio

NS4C 08/11/2022

Mae Syr Gavin Williamson wedi ymddiswyddo o Lywodraeth y Deyrnas Unedig, wedi honiadau o fwlio. 

Daw'r ymddiswyddiad nos Fawrth, yn fuan wedi i gyn was sifil gyflwyno cwyn swyddogol yn erbyn y gweinidog yn swyddfa'r cabinet. 

Yn ei lythyr ymddiswyddiad sydd wedi ei gyhoeddi ganddo ar Twitter, dywedodd Syr Gavin Williamson bod yr honiadau "yn tynnu oddi ar y gwaith da y mae'r Llywodraeth yn ei gyflawni ar gyfer pobl Prydain " 

​​​​Mae e'n gwadu'r honiadau yn ei erbyn.

Yn gynharach, cyhoeddodd Downing Street fod gan Rif 10 "hyder llwyr" ynddo, er gwaethaf honiadau iddo anfon negeseuon sarhaus at y cyn Brif Chwip, Wendy Morton. 

Llun: Flickr/Number 10

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.