Newyddion S4C

Protestwyr Rhos yn gwrthwynebu newidiadau i gynllun ffyrdd

Protestwyr Rhos yn gwrthwynebu newidiadau i gynllun ffyrdd

NS4C 06/11/2022

Mae trigolion Promenâd Cayley yn Llandrillo yn Rhos ger Bae Colwyn yn poeni am y cynnydd posib mewn traffig, pe bai Promenâd y Gorllewin yn troi’n stryd unffordd.
 
Mae’r cynllun i aildrefnu’r lonydd yn rhan o brosiect adnewyddu’r amddiffynfeydd llifogydd a’r prom yng ngorllewin y dre.
 
Prif wrthwynebiad y protestwyr yw y bydd yna lon unffordd yng ngwaelod y prom yn hytrach na’r ffordd ddeuffordd a oedd yno gynt.
 
Daeth protestwyr at ei gilydd yn Llandrillo ddydd Sadwrn i wrthwynebu’r newidiadau.
 
Roedd Eifion Jones ymysg y protestwyr. Dywedodd o ran y llygredd aer ei fod ‘yn barod yn gallu teimlo’n gwahaniaeth wrth agor y ffenestri.
 
‘Roedd hi’n arfer bod yn lle tawel lle’r oedd pobl yn dod i gael picnic. Nawr mae’n beryg.
 
Dwi ’di gweld wyth accident ers i’r gwaith ffordd ddechrau.’
 
Bydd cabinet Cyngor Conwy’n trafod y cynlluniau ddydd Mawrth.
 
Fe ddywedodd y Cynghorydd Goronwy Edwards, sy’n gyfrifol am drafnidiaeth, eu bod wedi ymgynghori’n hael ac y byddai’r newidiadau’n welliant mawr i’r ardal.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.