Newyddion S4C

Pont Britannia Llun Wikimedia Commons

Gwaith ffordd ar Bont Britannia i barhau er gwaethaf cau Pont y Borth

North Wales Live 04/11/2022

Bydd gwaith ffordd ar Bont Britannia yn mynd yn ei flaen er gwaethaf y ffaith fod Pont y Borth wedi cau.

Fe wnaeth Pont y Borth gau ganol mis Hydref ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol yn sgil argymhellion diogelwch gan beirianwyr. 

Roedd gwaith eisoes wedi dechrau er mwyn cryfhau Pont Britannia pan ddaeth y newyddion bod yn rhaid cau Pont y Borth hefyd.

Er bod y gwaith wedi ei ohirio, cyhoeddodd Network Rail y byddai'r gwaith atgyweirio yn ail-ddechrau ddydd Iau, 3 Tachwedd, tan 25 Tachwedd rhwng 22:00 a 05:00. 

Mae disgwyl i un lôn gau dros nos drwy gydol y gwaith a gall y bont gau yn gyfan gwbl am gyfanswm o 20 munud ar y tro, gyda goleuadau traffig yn cael eu defnyddio er mwyn rheoli llif y cerbydau.

Darllenwch fwy yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.