Newyddion S4C

Manchester Arena

Ymateb gwasanaethau brys i ymosodiad Arena Manceinion yn 'llawer is na'r safon ddisgwyliedig'

Sky News 03/11/2022

Roedd perfformiad y gwasanaethau brys yn ystod ymosodiad terfysgol Arena Manceinion yn llawer "is na'r safon ddisgwyliedig", yn ôl ymchwiliad i'r digwyddiad. 

Fe ffrwydrodd Salman Abedi ddyfais yng nghyntedd yr Arena ar ddiwedd cyngerdd Ariana Grande ar 22 Mai, 2017.

Cafodd dros 1,000 o bobl eu hanafu yn ystod y digwyddiad, gyda llawer o'r dioddefwyr yn bobl ifanc.

Fe wnaeth yr ymchwiliad hefyd ganfod ei bod hi'n debygol y byddai un dioddefwr wedi gallu goroesi oni bai am ymateb annigonol y gwasanaethau brys. 

Er ei anafiadau, roedd posibilrwydd y byddai John Atkinson wedi goroesi, ond ni dderbyniodd y "driniaeth a'r gofal digonol."

Clywodd yr ymchwiliad mai dwy awr ar ôl y bomio wnaeth y diffoddwyr tân gyrraedd Arena Manceinion a dim ond un parafeddyg wnaeth gyrraedd yn y 40 munud cyntaf. 

Darllenwch fwy yma

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.